Object structure
:

Chronica : Das ist. Beschreibung der fürnembsten gedechtnuswirdigen Historien...

:

Hasentödter, Johann

:

Hasentöter, Johann (1517-1586) ; historia ; kronika historyczna ; Daubmann, Jan (?-1573)

:

Wierszowana kronika „historyczna“ wydarzeń od stworzenia świata (datowanego przez autora na rok 3963 przed Chrystusem) do panowania cesarza Maksymiliana II. Autor – niemiecki kronikarz i zarazem poeta, tworzący po łotewsku Johann Hasentöter (1517-1586) przeszedł do historii jako autor pierwszego drukowanego tekstu w języku łotewskim, była nim modlitwa Ojcze nasz. Przed kartą tytułową kroniki - zapiski rękopiśmienne. Na odwrotnej stronie karty tytułowej wiersz: „In Dantiscanorum Insignia". Dedykacya Consulibus et Senatui Civitatis Gedanensis oraz herb Gdańska. Tekst kroniki zamieszczony w ramkach. W tekście ozdobniki drukarskie: inicjały, winietki. Za przedmową autora indeks królów (władców). Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 7, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: L.7. Inne znaki własnościowe: D. Weber. Typ oprawy (materiał) - brązowa skóra ; okładziny - deski ; zdobienia oprawy - tłoczenia ślepe ; na skórzanych paskach zapinki (brak dolnej zapinki) ; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; niewielkie przedarcia / ubytki ; średnie zacieki / zaplamienia ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. Uwagi: E.XVIII.53. Uszkodzenia grzbietu. Uszkodzenia dolnej kapitałki. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1569

:

Johann Daubmann

Place_of_issue:

Königsperg

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.692

:

lat ; ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: