Object structure
:

Drey Predigten von den h. Sacramenten/ unnd sonderlich von dem hochwürdigen Abenndtmahl deß Herren...

:

Fabrycy, Jakub

:

Fabricius, Jacob (1537-1613) ; Prusy Królewskie - reformacja ; kazania religijne - 17 w. ; transsubstancjacja ; protestantyzm

:

Teksty trzech kazań autorstwa rektora gdańskiego Gimnazjum Jacoba Fabriciusa (1537-1613). Funkcję rektora pełnił Fabricius w latach 1580-1613. Kształcony między innymi w Bazylei, uchodził za krypto-kalwinistę, a wpływy kalwińskie były w tym okresie w placówce wyraźnie widoczne. W swoich trzech kazaniach, poświęconych sakramentom, ze szczególnym uwzględnieniem Eucharystii, Fabricius piętnuje błędy popełniane przy sprawowaniu tychże m. in. przez anabaptystów i braci polskich, którzy wyłonili się z polskich kalwinistów i jako ruch religijno-społeczny o radykalnych przekonaniach (pacyfizm, tolerancja, bezdogmatyzm, surowa moralność, oparcie się tylko na Biblii) szybko zaskarbił sobie niechęć zarówno katolików, jak i innych protestantów (w 1658 ustawą sejmu polskiego zostali oni skazani na banicję). W druku marginalia oraz ozdobniki drukarskie: inicjał, winiety. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.887- Pol.6.II.889. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: M.5. Inne znaki własnościowe: Usunięty ekslibris rękopiśmienny na wyklejce. Zewnętrzne oznaczenia: NT. Krawędzie przycięte - barwione ; typ oprawy (materiał) - pomarańczowy pergamin (oprawa z japem) ; okładziny - tektura. Zbrązowienia części kart. Konstrukcja – pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; niewielkie deformacje ; niewielkie zabrudzenia ; brak zacieków / zaplamień ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1599

:

in dess Reichs Graffschafft durch Teophilum Reiser

Place_of_issue:

Steinfurt

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.889

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: