Object structure
:

Drusidos conservatae, sive Elbingae cum vicinis locis [...] Dn. Vladislao IV ...

:

Zamelius, Frid[ericus]

:

Zamel, Friedrich (1590-1647) ; Władysław IV Waza (1595-1648), król Polski ; druk pochwalny - 17 w. ; wiersz okolicznościowy - 17 w. ; panegiryk ; Dönhoff, Gerhard (1590-1648) ; epigramaty

:

Druk panegiryczny poświęcony królowi Władysławowi IV (1595-1648). Autorem druku jest elbląski poeta, rajca i historyk Fryderyk Zamell (Zamehl, Zamelius)(1590-1647). Na uwagę zasługuje cała twórczość literacka i naukowa Zameliusa, był bardzo płodnym literatem, historykiem i kolekcjonerem rękopisów dotyczących dziejów Elbląga. Wydał 24 utwory - wszystkie napisane po łacinie. Wśród nich było kilka panegiryków, m.in. na cześć Gustawa Adolfa, Krystyny-królowej Szwecji, zajęcia Elbląga przez Szwedów oraz na cześć Władysława IV. Pisał również utwory o treści historycznej, m. in. wojnie 30-letniej. Gromadził materiały genealogiczne o swojej rodzinie oraz rękopisy dotyczące dziejów miasta Elbląga. Twórczość jego świadczy, iż należał do wybitnych poetów doby baroku w Prusach Królewskich. Dzięki wierszowanym panegirykom zdobył sobie względy szwedzkiego monarchy, by później to samo uczynić z polskim. Poeta wyjaśnił również w jednym ze swoich poematów pochodzenie słowa Poggia (pruskie terytorium Pogezania, gdzie później powstał Elbląg). Poggia - swą nazwę miało zawdzięczać imieniu legendarnej pruskiej kapłance i oznaczać miało „pokój”. W druku pochwalnym Zamell zamieścił również krótkie wiersze skierowane do znamienitych obywateli, m .in. dowódcy wojskowego, dyplomaty, zaufanego Władysława IV - Gerharda Dönhoffa (1590-1648) ; kapitana Ioannesa Zawacky, oraz do Elblążan. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.7.III.281-Pol.7.III.352. Format bibliograficzny: 2. Pieczątki: 1, 7, 10, 11, 18. Dawne sygnatury: D.2.Miscell.1. Krawędzie przycięte. Typ oprawy (materiał) – półskórek ; obleczenie – brązowa skóra, papier różowy ; okładziny tektura ; zdobienia oprawy - tłoczenia ślepe ; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; średnie deformacje ; średnie zabrudzenia ; brak zacieków / zaplamień ; średni stopień zainfekowania mikroorganizmami ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. Uwaga: Pol.7.III.287=E.VIII.218. W 2010 r. Druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1636

:

typis Bodenhausianis

Place_of_issue:

Elbingae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.III.287

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: