Object structure
:

Repraesentatio juris [...] Electori Brandenburgico, possessionem pignoris [...] juratam in urbe Elbinga [...] post patientiam

:

[Fuchs, Paul von]

:

Fuchs, Paul von (1640-1704) [pseud. Sincerus Germanus] ; Jan II Kazimierz (1609-1672), król Polski ; Elbląg - historia - 17 w. ; Polska - historia - 17 w. ; traktat welawsko-bydgoski ; prawo - 17 w. ; Fryderyk III Brandenburski (1657-1713)

:

Druk łaciński (czcionka antykwa i kursywa) zawiera wybrane artykuły dotyczące traktatu welawsko-bydgoskiego, streszczenia listów oraz dokumentów, przytoczone pisma i dokumenty odnoszące się do spraw miasta Elbląga. Traktat podpisany 19 września 1657 roku w Welawie pomiędzy Brandenburgią i Polską w trakcie wojny polsko-szwedzkiej 1655-1660. Na mocy postanowień tego porozumienia: Brandenburgia przestał być sojusznikiem Szwecji w wojnie z Polską ; Prusy zrzuciły zwierzchnictwo Polski i stały się suwerennym państwem pod rządami elektora brandenburskiego, księcia Fryderyka Wilhelma (1657-1713). Następny traktat podpisany w Bydgoszczy 6 listopada 1657 roku zapewniał: Wieczyste przymierze Brandenburgii i Polski ; Fryderyk Wilhelm otrzymał w lenno ziemię bytowsko-lęborską ; Prusy miały powrócić do Polski po wygaśnięciu rodu Hohenzollernów. Dokumenty opracował prawdopodobnie prawnik i polityk Paul Fuchs (1640-1704) [pseud. Sincerus Germanus]. W tekście znalazły się również listy Elektora do króla Augusta II i prymasa Michała Radziejowskiego datowane 7-17 Octobrer 1698, oraz wiele innych dokumentów podpisanych przez polskiego króla Jana Kazimierza oraz znamienitych osobistości, w tym książąt i polityków: Casimirus Florianus, Joannes de Leszno, Andreas Trzebicky, Joannes Casimirus Krasinsky, Stanislaus Laskowsky, Constantinus Lubskowsky, Stephanus Czarniecky, Albertus Tholibowsky, Georgius Lubomirsky, Joannes Kos, Stanislaus Dzialinski i in. Na stronie tytułowej rękopiśmienna zapiska - znak własnościowy: Ex libris Casimiri Lugayto P.R. oraz XVII 3/215. W tekście ozdobniki drukarskie: inicjały oraz winiety z motywami florystycznymi. Druk prawdopodobnie wydany przez Jana Zachariasza Stolle w Gdańsku. Format bibliograficzny: 2. Pieczątki: 7, 10, 11. Dawne sygnatury: DD1. PR. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione (nakrapiane) ; typ oprawy (materiał) - brązowy papier ; okładziny - brak ; niewielkie deformacje ; niewielkie przedarcia / ubytki ; znaczne zabrudzenia ; brak zacieków / zaplamień. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1698

:

[Jan Zachariasz Stolle]

Place_of_issue:

[Dantzig]

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.III.526

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: