Object structure
:

De tribus Elohim ... [T.1, 2] Photinianorum novorum ... Georgii Eniedini ; Photinianorum novorum furoribus... B. Keckermanum ..

:

Martini, Jakob

:

Martini, Jakob (1570-1649) ; Keckermann, Bartłomiej (1572-1609) ; Photinus (310-376) ; Elohim ; Bóg - rozważania religijne ; Trójca Święta ; Fotyn z Sirmium (310-376) ; Schürer, Zacharias (1570-1626) ; druk teologiczny - 17 w. ; Eniedin, Georg (1551-1597) ; Enyedi, György (1551-1597)[właśc. Mészáros, György]

:

[T. 1, 2] - wydane w jednym woluminie. Trzej Bogowie w Biblii. Polemiki teologiczne autorstwa niemieckiego nauczyciela teologii i filozofii - Jakoba Martini (1570-1649). Dyskusje, spory i krytyka dotyczyła niezgodności w poglądach o Bogu. Tytuł druku -"Elohim" - jeden z tytułów Boga występuje około 2700 razy w Biblii hebrajskiej. Elohim jest dłuższą formą rzeczownika El, jego rozszerzenia Eloah - określających Boga w Biblii. Rozważania na temat nowych poglądów religijnych i dzieł biskupa w Siebenbürgen (Siedmiogród - Węgry) György Enyedi (1551-1597)[właśc. Mészáros, György]. W drugiej części autor przedstawia poglądy Bartłomieja Keckermanna (1572-1609) oraz relacje Fotyna odnośnie Najświętszej Trójcy. Fotyn z Sirmium (310-376) - biskup Sirmium, uczeń Marcelego z Ancyry. Był kilkakrotnie potępiany (w Antiochii 344, w Mediolanie 345, w Sirmium 347). Negował byt osobowy Chrystusa, nie rozróżniał Ojca i Syna, twierdził, że Chrystus był akceptowanym przez Boga "nadczłowiekiem". Pisma Fotyna nie zachowały się. Na karcie tytułowej rękopiśmienna zapiska - znak własnościowy: No 173 Simon Loiss. W druku ozdobniki drukarskie; inicjały, winiety. Format bibliograficzny: 8. Pieczątki: 1, 10, 11, 18. Dawne sygnatury: T.9, U.10. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Typ oprawy (materiał) - biały pergamin (oprawa z japem) ; okładzina – tektura ; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; niewielkie deformacje ; niewielkie przedarcia / ubytki ; średnie ubytki spowodowane przez gryzonie. Druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”.

:

1614-1615

:

sumptibus Zachariae Schureri, typis Johannis Gormanni

Place_of_issue:

[Wittenbergae]

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.II.5787

:

lat ; grc ; heb

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: