Object structure
:

APIΣTOTEΛOYΣ ПΕΡI...= Aristotelis De Anima : Libri Tres

:

Aristoteles ; Faber-Stapulensis, Jacobus

:

filozofia - rozważania ; Arystoteles (384 p.n.e.- 322 p.n.e.) ; dusza ; Faber-Stapulensis Jacobus(ok. 1460-1536)

:

Komentarz Fabera Stapulensisa Jacobusa, właściwie Lefčvre d'Étaples Jacques (ok. 1460-1536) do dzieła Arystotelesa "Dusza". Humanista, teolog i filozof francuski, był również tłumaczem pierwszego francuskiego wydania całości Biblii. Arystoteles (384 p.n.e.-322 p.n.e.) – filozof, jeden z trzech, obok Sokratesa i Platona najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji. Nazywany też Stagirytą. Arystoteles za Platonem definiował duszę jako esencję danego bytu, ale nie zgadzał się z tym, że istnieje ona niezależnie. Dusza – według Arystotelesa, jest aktywnością ciała, nie może więc być nieśmiertelna (tzn. nie może istnieć po śmierci ciała, oddzielnie od niego). Wyróżniał trzy części duszy, odpowiadające różnym poziomom organizacji życia: dusza wegetatywna, dusza zmysłowa dusza rozumna. Dusza rozumna dzieli się na rozum bierny, rozum czynny. Na stronie tytułowej druku widnieje znak własnościowy: ex libris Danielis Wilrici Bregensis Elzsii 1591. Tekst w języku greckim i łacińskim. W tekście rękopiśmienne zapiski. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1405-Pol.6.II.1407. Format bibliograficzny: 8. Pieczątki: 1, 3, 10, 11. Dawne sygnatury: W.8. Typ oprawy (materiał) - płótno ; obleczenie – koloru brązowego ; okładzina - tektura ; okładka częściowo oddzielona od bloku ; niewielkie zabrudzenia ; brak zacieków / zaplamień. Zakwaszone okładziny spowodowały zbrązowienie wyklejek. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1538

:

s.n.

Place_of_issue:

Basileae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1407

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: