Object structure
:

Iudicium Andreae Volani de libello quodam Stanislai Rescii, qui inscribitur Ministromachia ...

:

Volanus, Andreas ; Rescius, Stanislaus

:

Wolan, Andrzej (ca 1530-1610) ; polemiki religijne - 16 w. ; protestantyzm - 16 w. ; reformacja - polemiki religijne ; Reszka, Stanisław (1544-1600?)

:

Druk autorstwa Andrzeja Wolana, będący oceną antyprotestanckiego dzieła Stanisława Reszki „Ministromachia”. W tekście Reszka pomijał wszystkie pozytywne strony protestantyzmu. Tekst skierowany przeciw kacerzom. Nazwa nadawana przez katolików odstępcom od ortodoksyjnej doktryny Kościoła. Od XVI w. termin ten używany wymiennie, z nazwą heretyk. Polemika na temat książki (Wolan otrzymał ją od swojego kuzyna Alberto Pretocio) odbyła się 15.10.1592 r. w Kolegium Jezuitów w Wilnie. Andrzej Wolan (Andreas Volanus) (1530/1531-1610) – polsko-litewski pisarz, tłumacz, publicysta, polemista i teolog protestancki epoki renesansu, przywódca kalwinów litewskich, sekretarz królewski. Autor blisko 50 pism w tym: 33 druków, 13 listów i kilku rękopisów. Zdecydowana większość jego dorobku literackiego poświęcona była tematyce religijnej. Sławę w Europie przyniosły mu polemiki teologiczne prowadzone z wybitnymi jezuitami, min. Piotrem Skargą oraz z najwybitniejszym teologiem anty-trynitarskim Faustem Socynem. W swych pracach spierał się o obecność Chrystusa w Eucharystii, prymat papieski, egzegezę biblijną, istotę boskości Chrystusa, kult świętych i obrazów oraz zasadność celibatu. Był też autorem kilku prac o treści historyczno-politycznej. Stanisław Reszka (1544-1600?) (Stanislaus Rescius) - kanonik warmiński, sekretarz królewski, protonotariusz apostolski, dyplomata, pamiętnikarz, polemista piszący głównie po łacinie. Ogłosił pisma polemiczne przeciwko innowiercom (pisma polemiczne wymierzone przeciw reformacji), wydał dzieła wszystkie Hozjusza, opracował też pierwszą biografię kardynała Stanisława Hozjusza. Autor kilku utworów poetyckich, zwłaszcza dwa łacińskie paszkwile religijno-polityczne pisane są znakomitym stylem. Druk Wolana wydany w Wilnie, w drukarni Karcana. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.372- Pol.6.II.391. Format bibliograficzny: 4º. Pieczątki: 1, 7, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: L.1, J.1.Miscel2. Inne znaki własnościowe: No.33 Pol.6.II.380 Francofurti ....Ao 89. Zewnętrzne oznaczenia: DT, DS. Krawędzie przycięte – nakrapiane ; typ oprawy (materiał) – biały pergamin (oprawa z japem) ; okładzina – tektura ; wiązania skórzane ; okładka częściowo oddzielona od bloku ; średnie deformacje średnie zabrudzenia ; znaczne zacieki / zaplamienia ; widoczny niewielki foxing ; niektóre druki są zbrązowiałe ; znaczny stopień zainfekowania mikroorganizmami. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1593

:

[J. Karcan]

Place_of_issue:

[Vilnae]

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.386

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: