Object structure
:

Andreae Volani Ad beatissimum Patrem, D. Hippolytum Aldebrandinum, cardinalem olim, et summum Ecclesiae Romanae ...

:

Volanus, Andreas

:

Wolan, Andrzej (ca 1530-1610) ; druk okolicznościowy - 16 w. ; teksty biblijne - cytaty ; papiestwo - historia - 16 w. ; Narussevicius, Nicolaus (ca 1560-1603) ; Naruszewicz, Mikołaj (ca 1560-1603) ; Aldobrandini, Hipolit (1536-1605) ; Klemens VIII (1536-1605) (właśc. Ippolito Aldobrandini) ; Rościszewski, Wojciech (1556-1619) (pseud. Jan Bobola) ; Rościszewski, Wojciech (1556-1619) (pseud. Gratianus Gymnicus Vildenius)

:

Tekst modlitwy Andrzeja Wolana na okoliczność wybrania na papieża kardynała Ippolito Aldobrandini (1536-1605), który przyjął imię Klemens VIII. Uroczystości odbyły się 30 stycznia 1592. W lutym 1592 w Kaplicy Sysktyńskiej przyjął sakrę biskupią z rąk kardynała Alfonso Gesualdo, biskupa Ostii i dziekana Świętego Kolegium, a tydzień później został uroczyście koronowany w Bazylice Watykańskiej przez kardynała-diakona Francesco Sforza di Santa Fiora. Nowy papież na swoje motto biskupie obrał fragment psalmu 83: Protector noster, aspice Deus (Spojrzyj Boże, obrońco nasz). Andrzej Wolan (1530/1531-1610) – polsko-litewski pisarz, tłumacz, publicysta, polemista i teolog protestancki epoki renesansu, przywódca kalwinów litewskich, sekretarz królewski. Autor blisko 50 pism w tym: 33 druków, 13 listów i kilku rękopisów. Zdecydowana większość jego dorobku literackiego poświęcona była tematyce religijnej. Sławę w Europie przyniosły mu polemiki teologiczne prowadzone z wybitnymi jezuitami, min. Piotrem Skargą oraz z najwybitniejszym teologiem antytrynitarskim Faustem Socynem. W swych pracach spierał się o obecności Chrystusa w Eucharystii, prymat papieski, egzegezę biblijną, istotę boskości Chrystusa, kult świętych i obrazów oraz zasadność celibatu. Był też autorem kilku prac o charakterze ustrojowo-prawnym. W druku Wolana dołączony wiersz złośliwy, jezuity Wojciecha Rościszewskiego (1556-1619), podpisany pseud. Gratianus Gymnicus Vildenius [kaznodzieja stosował wiele innych pseud., m. in. Jan Bobola, Albert Borkowski, Andrzej Międzyboż, Jan Przedborowski, Jan Zaborowski]. Na końcu druku 4 fragmenty z ksiąg biblijnych: Homilia z Księgi Rodzaju św. Jana Chryzostoma (czyli Złotoustego), Grzegorza - biskupa Rzymu, Bernarda oraz Cypiana. Druk wydany w Wilnie przez Mikołaja Naruszewicza. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.372- Pol.6.II.391. Format bibliograficzny: 4º. Pieczątki: 1, 7, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: L.1, J.1.Miscel2. Inne znaki własnościowe: No.33 Pol.6.II.380 Francofurti ....Ao 89. Zewnętrzne oznaczenia: DT, DS. Krawędzie przycięte – nakrapiane ; typ oprawy (materiał) – biały pergamin (oprawa z japem) ; okładzina – tektura ; wiązania skórzane ; okładka częściowo oddzielona od bloku ; średnie deformacje średnie zabrudzenia ; znaczne zacieki / zaplamienia ; widoczny niewielki foxing ; niektóre druki są zbrązowiałe ; znaczny stopień zainfekowania mikroorganizmami. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1593

:

impensis Magnifici Domini Nicolai Narussevicii Castelani Samogitiae

Place_of_issue:

[Vilnae]

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.385

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: