Object structure

:

Theses de vivitica carne christi

:

Herdesianus, Christoph

:

Herdesianus, Christoph (1523-1585) [pseud. Hermannus Pacificus] ; Melanchton, Filip (1497-1560) ; doktryny chrześcijańskie ; Pacificus, Hermannus [pseud.] ; polemika ; druk teologiczny - 16 w. ; Harnisch, Matthäus (153?-1596) ; Luter, Marcin (1483-1546) ; Pismo Święte - nauczanie - rozważania teologiczne

:

Tezy (I-XXXVIII) dotyczące Ciała Chrystusa. Określenie ”Ciało Chrystusa” występuje w Piśmie Świętym głównie u św. Pawła, oznacza pojedynczą i konkretną wspólnotę lokalną, ustanowioną przez uczestnictwo w jednym Ciele eucharystycznym. Dzieło polemiczne niemieckiego prawnika i teologa ewangelickiego Christopha Herdesianusa (1523-1585), właściwie Hardesheima. Autor brał udział w badaniach dogmatycznych (główna gałąź teologii zajmująca się badaniem w sposób rozumowy wszystkich głównych zagadnień doktryny chrześcijańskiej), zwłaszcza w kwestii Wieczerzy Pańskiej. Dążył do kompromisu zreformowanej doktryny i szukał pojednania z gnesioluteranami (przeciwnicy – melanchtoniści), to też było powodem publikowania pod wieloma pseudonimami: Hermannus Pacificus, Eusebius Altkircher, Ambrosius Wolfius, German Beyer, Christianus Hessiander. Druk wydany w Neostadii przez Matthäusa Harnischa (153?-1596). Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1531-Pol.6.II.1534. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: T.5. Inne znaki własnościowe: "Ex libris Albini Horul? Borussi" Typ oprawy (materiał) – pergamin ; obleczenie – koloru czarnego (przebija karta z rękopisu) ; krawędzie przycięte – barwione na czerwono ; okładzina – tektura ; wiązania – skórzane (brak trzech wiązań) ; okładka częściowo oddzielona od bloku ; średnie deformacje ; średnie zabrudzenia ; niewielkie zacieki / zaplamienia ; blok lekko zdeformowany ; niewielkie zażółcenia / zbrązowienia ; wyklejki - niewielki stopień zainfekowania mikroorganizmami. Uwaga : Brak druku (druków) na końcu woluminu. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1580

:

Matthaeum Harnisch

Place_of_issue:

Neostadii

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1533

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)