Object structure

:

Skiagraphia sacrae theologiae secundum treis methodi formas, synthesin, analysin et definitionem delineata, et ... proposita ...

:

Grynaeus, Johann Jacob ; Genatius, Bartholomeus

:

Genath, Bartholomaeus (1555-1586) ; Genatius, Bartholomeus (1555-1586) ; Han, Balthasar (1541-1590) ; Oporinus, Johannes (1507-1568) ; Grynaeus, Johann Jakob (1540-1617) ; dysertacja ; druk teologiczny - 16 w. ; skiagrafia ; proroctwa apostolskie

:

Druk teologiczny szwajcarskiego duchownego protestanckiego Johanna Jakoba Grynera (1540-1617), profesora teologii w Bazylei, autora licznych prac, m.in. komentarzy do ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Gryner przedstawił badania teologiczne w formie tez I-LX. Jego studia nad literaturą teologiczną, to formy, definicje, wartości duchowe (podobnie jak zastosowane w sztuce skiagrafii - cieniowanie), wieloplanowe ujęcie metod nakreślania postaci oraz przestrzeni duchowej. W dalszej części druku tezy: I-XXX : o proroctwach apostolskich. Tezy przedstawiane w Akademii Teologicznej w Bazylei. Respondent - Bartholomeus Genatius (1555-1586). W tekście pozdrowienia (S.P.D.) (Salutem Plurimam Dicit) autora, dla mecenasa nauki, alchemika, matematyka, bibliofila, przyjaciela literatów, Jana Osmólskiego (1510-1593/94) z Prawiednik. Przed kartą tytułową rękopiśmienny wykaz druków oraz zapiski łacińskie. W tekście liczne marginalia. Druk wydany przez Balthasara Han’a (1541-1590), drukarza w Bazylei, współwłaściciela drukarni "Officina Oporiniana", którą wraz z Hieronymusem Gemusaeusem (1543-1610) i Polykarpem Gemusaeusem (1538-1572) zakupił w 1567 r. od Johanna Oporinusa.Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1531-Pol.6.II.1534. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: T.5. Inne znaki własnościowe: "Ex libris Albini Horul? Borussi" Typ oprawy (materiał) – pergamin ; obleczenie – koloru czarnego (przebija karta z rękopisu) ; krawędzie przycięte – barwione na czerwono ; okładzina – tektura ; wiązania – skórzane (brak trzech wiązań) ; okładka częściowo oddzielona od bloku ; średnie deformacje ; średnie zabrudzenia ; niewielkie zacieki / zaplamienia ; blok lekko zdeformowany ; niewielkie zażółcenia / zbrązowienia ; wyklejki - niewielki stopień zainfekowania mikroorganizmami. Uwaga : Brak druku (druków) na końcu woluminu. Pol.6.II.1531=E.VIII.68=E.XXVIII.176. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1577

:

[Gemusäus und Han]

Place_of_issue:

Basileae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1531

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)