Object structure
:

Artes Et Imposturae Novi Evangelii Magistrorum Thesibus Comprehensae Discutiendae in Collegio Posnanien[si] Societatis Iesu ...

:

Prakovius, Melchior ; Iungius, Hadrianus

:

Bardt, Zacharias ; Gostomski, Hieronim (?-1609) ; Wolrab, Jan (?-1591/1592) ; Prakovius, Melchior ; Junga, Adrian (1550-1607) ; Jungius, Hadrianus (1550-1607) ; rozprawy akademickie - 16 w. ; religia - rozważania ; polemiki religijne - 16 w. ; chrześcijaństwo - 16 w. ; druk teologiczny - 16 w.

:

Dyskusja na temat Nowej Ewangelii, prowadzona w październiku 1589 r. przez profesora teologii Adriana Junga oraz respondenta - studenta filozofii, Melchiora Prakoviusa. Adrian Jerzy Junga (1550-1607), pochodzenia szkockiego, urodził się w Płońsku. Uczył się w Płońsku, potem jako jezuita w Pułtusku, w Wiedniu, Krakowie. Pracował na dworze biskupa płockiego Piotra Myszkowskiego, toczył dysputy i polemiki religijne m.in. o ofierze mszy św. z Janem Caprinusem i Erazmem Glicznerem. Karta tytułowa druku w ozdobnej stylizowanej ramce. Za str. tyt. dedykacja Hieronima Gostomskiego z Leżenic (?-1609), wojewody poznańskiego, skierowana do Towarzystwa Jezusowego w Poznaniu. W tekście marginalia oraz zapiski rękopiśmienne. Druk interfoliowany (wstawione czyste kartki pomiędzy strony zadrukowane, na dopiski i poprawki). Wszystkie karty wstawione - zapisane komentarzami do omówionych w druku (I-XLV) tez. Druk wydany w oficynie Jana Wolraba (15..- ca 1592) w Poznaniu. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: M.5, U.5. Inne znaki własnościowe: Ex libris Zacharae Bardt Phlae & Medicinae Doctoris - dopisek na karcie tytułowej oraz na przedniej okładzinie. Zewnętrzne oznaczenia: NT, SEP. Druk oraz rękopis. Typ oprawy (materiał) - pergamin ; karta rękopisu użyta jako obleczenie (jęz. niem.) ; oprawa miękka ; wiązania - skórzane (wiązania zachowane fragmentarycznie) ; niewielkie deformacje ; średnie zabrudzenia ; średnie zacieki / zaplamienia. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1589

:

typis Ioannis Worlabii

Place_of_issue:

Posnaniae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.226

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: