Object structure

:

Introductio in Ptolomei Cosmographiam : cum longitudinibus et latitudinibus regionum et ciuitatum celebriorum

:

Stobnica, Jan

:

Wietor, Hieronim (ok. 1480-1546/1547) ; Jan ze Stobnicy (ca 1470-1530) ; Waldseemüller, Martin (ok. 1470/1475- ok. 1518/1521) ; geografia ; geografia starożytna ; kosmografia ; Ptolemaeus, Claudius (ca 100-ca 178) ; Lubrański, Jan (1456-1520) ; Agricola, Rudolf (ca 1490-1521) ; Paweł z Krosna (ca 1470-1517)

:

Dzieło Jana ze Stobnicy, oparte głównie na źródłach z "Cosmographiae introductio, niemieckiego kosmografa Marcina Waldseemüllera, który jako pierwszy użył określenia Ameryka, dla nazwania niedawno odkrytego kontynentu na zachodzie (nazwa powstała od nazwiska Amerigo Vespucci). Jan ze Stobnicy, inna forma nazwiska Stobniczka, (ok. 1470-1519) - geograf, filozof i przyrodnik, profesor Akademii Krakowskiej, autor licznych prac z logiki, gramatyki, astronomii, geografii, nauk przyrodniczych, etyki i teologii. W 1512 wydał dzieło geograficzne "Introductio in Ptholomei..”, zawierające pierwsze w Polsce mapy oraz pierwsze informacje o kontynencie amerykańskim (najstarsze zabytki kartograficzne drukowane w Polsce). Stobniczka nie przestał na opisie lądów i mórz znanym starożytnym, lecz podał wiele wiadomości o świeżo odkrytych. W druku wiersze Pawła z Krosna (ca 1470-1517) i Rudolfa Agricola (ca 1490-1521) (inna forma nazwiska Wasserburgensis) ; dedykacja dla biskupa poznańskiego - Jana Lubrańskiego (1456-1520). Tekst uzupełniony tablicami z obliczeniami oraz rycinami drzeworytowymi, m.in. astrolabium – pomiarowy przyrząd astronomiczny używany w nawigacji, służący do wyznaczania położenia ciał niebieskich nad horyzontem. W druku marginalia, zapiski rękopiśmienne, ozdobniki drukarskie: inicjały. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.209- Pol.6.II.210. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 7, 10, 20. Dawne sygnatury: Q.3, Q.2, Q.2.Misc.I, Ha20. Zewnętrzne oznaczenia: NT. Typ oprawy (materiał) - papier ; obleczenie – czarne płótno ; okładzina - tektura (zdobienie: marmurek zielono-czarny) ; średnie zabrudzenia ; znaczne zacieki / zaplamienia ; znaczny stopień zainfekowania mikroorganizmami. Uwaga: Pol.6.II.209=E.XXIX.302. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1515

:

per Hieronymum Vietorem

Place_of_issue:

Cracoviæ

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.209

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)