Object structure
:

Confoederations Articul Der Gesambten Polnischen Reichs-Stände, Welche ...

:

konfederacja warszawska, 1573 r. ; Polska - historia - 16 w. ; tolerancja religijna - 16 w. ; druk urzędowy - 16 w. ; wyznania religijne - 16 w. ; sejm konwokacyjny - uchwały ; pacta conventa

:

Tekst konfederacji warszawskiej – uchwały podjętej przez polski sejm konwokacyjny 28 stycznia 1573 r. Zawierała ona postanowienia dotyczące wolności wyznania, zapewniała równouprawnienie szlachty katolickiej i dysydenckiej oraz miała gwarantować wieczny pokój między wyznaniami (zachowanie pokoju i porządku wewnętrznego oraz pokoju religijnego między społecznościami wyznaniowymi zamieszkującymi Rzeczpospolitą). Dokument był pierwszym w Europie aktem prawnym szerokiej tolerancji religijnej. Tekst konfederacji warszawskiej został włączony do tzw. pacta conventa – aktów, które zobowiązany był zaprzysiąc król-elekt. W druku ozdobniki drukarskie: mała winietka, inicjał. Druk współoprawny (klocek introligatorski) - sygn. Pol.6.II.668-Pol.6.II.676. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 6, 10, 11, 20, 21. Dawne sygnatury: J.J.7.Miscell.1. Krawędzie przycięte - nakrapiane ; typ oprawy (materiał) - żółty papier ; okładzina - tektura. Stan dobry: niewielkie deformacje ; niewielkie przedarcia / ubytki ; wysunięcie pojedynczych kart lub składek. Uwagi końcowe: Pol.6.II.668=E.XVIII,28 ; Pol.6.II.670=E.XIV,361-62. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1573

:

s.n.

Place_of_issue:

S.l.

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.670

:

ger ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: