Object structure
:

Polnische Handlung, Artickl vnd Rahtschlag, von den Herrn Waywoden, Gesandten, und der Ritterschafft...

:

dekret, 1574 r. ; Polska - ustrój polityczny - 16 w. ; Polska - historia - 16 w. ; Warszawa - dekret, 1574 r. ; bezkrólewie ; Henryk III Walezy (1551-1589) ; druk - 16 w.

:

Tekst dekretu wydanego przez zjazd senatorów, wojewodów i posłów w Warszawie w sierpniu 1574 po ucieczce Henryka Walezego do Francji. Główne postanowienie to wyznaczenie daty 12 maja 1575 r. jako ostatecznego terminu powrotu króla do Polski. Henryk Walezy został wybrany na króla Polski w wyniku pierwszej wolnej elekcji w maju 1573 r. Jego rządy trwały bardzo krótko, gdyż już w czerwcu 1574 r. na wieść o śmierci brata Karola IX i perspektywie otrzymania korony francuskiej uciekł potajemnie z Polski. Mocą postanowienia sejmu do Paryża wysłano poselstwo w celu przedłożenia mu ustaleń odnośnie daty jego powrotu, w przeciwnym razie miała mu zostać odebrana polska korona. Walezy obiecał posłom rychły powrót, w rzeczywistości jednak do Polski nigdy nie powrócił, lecz objął rządy w rodzinnym kraju, zakończone śmiercią z ręki zamachowca. Przed kartą tytułową rękopiśmienny wykaz druków w klocku. Na s. tyt. znak własnościowy elbląskiego historyka i bibliofila Neumanna. Druk współoprawny (klocek introligatorski) - sygn. Pol.6.II.668-Pol.6.II.676. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 6, 10, 11, 20, 21. Dawne sygnatury: J.J.7.Miscell.1. Krawędzie przycięte - nakrapiane ; typ oprawy (materiał) - żółty papier ; okładzina - tektura. Stan dobry: niewielkie deformacje ; niewielkie przedarcia / ubytki ; wysunięcie pojedynczych kart lub składek. Uwagi końcowe: Pol.6.II.668=E.XVIII,28 ; Pol.6.II.670=E.XIV,361-62. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1574

:

s.n.

Place_of_issue:

S.l.

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.668

:

ger ; lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: