Object structure
:

Von anbeten des Sacraments des heyligen leychnams Christi

:

Luther, Mart[in]

:

Luter, Marcin (1483-1546) ; rozprawa teologiczna - 16 w. ; druk teologiczny - 16 w. ; teologia protestancka ; Eucharystia ; konsubstancjacja ; waldensi ; sakramenty ; memorializm

:

Rozprawa Marcina Lutra (1483-1546) na temat zagadnienia adoracji Najświętszego Sakramentu. Luter nie zaprzeczał realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, co stawiało go w tym wypadku po stronie katolików, natomiast w opozycji do większości odłamów protestantyzmu (m. in. zwolenników Zwinglego), którzy w sakramencie tym widzą jedynie symboliczne upamiętnienie ofiary Chrystusa (memorializm). Według Lutra, Chrystus realnie obecny jest jednak nie tylko w samej Eucharystii, ale także w niebie oraz w sercu wierzących, co budzi pewną wątpliwość, czy akurat w Eucharystii należy Go w szczególny sposób czcić. Z drugiej strony, praktyce tej nie można zdaniem Lutra nic zarzucić, pozostawia on zatem wiernym do swobodnego rozstrzygnięcia kwestię, czy należy adorować Najświętszy Sakrament. Rozprawa Lutra adresowana jest do sekty waldensów w Czechach – ugrupowania chrześcijańskiego założonego w Lyonie około 1170 r. przez Piotra Waldo. W wielu kwestiach waldensi zgadzali się z młodym Kościołem protestanckim (m. in. w potępieniu zbytku Kościoła katolickiego oraz przyjmowaniu Biblii za postawię wiary), stąd ich kontakty z Lutrem oraz innymi prekursorami protestantyzmu, m. in. Janem Husem, które w niektórych regionach doprowadziły do przyłączenia się waldensów do Kościoła protestanckiego (m. in. do kalwinistów w Szwajcarii). Karta tytułowa w ozdobnej ramce z motywami religijno-kwiatowymi. U góry s. tyt. zapiska rękopiśmienna. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1501- Pol.6.II.1530. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 3, 6, 10, 11. Dawne sygnatury: R.5.Misc.9. Typ oprawy (materiał) - półpłótno ; obleczenie – czarne płótno ; zdobienia - szaro-czarny marmurek ; okładzina - tektura ; krawędzie - barwione (nakrapiane) ; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; niewielkie deformacje ; niewielkie przedarcia / ubytki ; średnie zabrudzenia ; brak kilku kart lub karty istotnej (frontispis, karta tytułowa, karta z kolofonem itp.). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej.

:

1523

:

[Rhau-Grunenberg]

Place_of_issue:

Wittemberg

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1517

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: