Object structure
:

Ap Got ein ursach sey des Teuffelischen falhs. Wenn der Teufel leugt/ so redt er auß seinen eygen. Joan. 8

:

Carolstat, Andreas

:

Luter, Marcin (1483-1546) ; kazania kościelne - 16 w. ; Ewangelia św. Jana ; druk teologiczny - 16 w. ; Buchfürer, Michel (1490-1577) ; teologia protestancka ; Karlstadt, Andreas (1486-1541) ; Bodenstein, Andreas (1486-1541) ; szatan ; teodycea ; demonologia ; teologia - rozważania

:

Tekst kazania autorstwa Andreasa Bodensteina (1486-1541), zwanego Karlstadt – szesnastowiecznego reformatora, zwalczającego m. in. kult obrazów i propagującego ideę kapłaństwa wszystkich wiernych. Tekst kazania dotyczy zagadnienia, czy Bóg spowodował upadek szatana. Autor rozważa dalej, czy Bóg przyzwolił na grzech pierworodny i zgubę Adama, a w szerszej perspektywie usiłuje dociec, czy Bóg pozwala na grzech ludzi i zło na świecie, co jest pytaniem nękającym ludzkość od wieków – odpowiedzi na nie szukali m. in. św. Augustyn, który przyczyn zła upatrywał w wolnej woli człowieka oraz G. W. Leibniz, stwierdzając, iż żyjemy w świecie nie idealnym, ale najlepszym z możliwych. Punktem wyjścia, a zarazem odpowiedzią jest u Karlstadta fragment Ewangelii wg. św. Jana, w którym Chrystus charakteryzuje szatana: ”Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. Druk wydany w oficynie Michela Buchfürera (1490-1577), znanego jako Michel Buchfürer, Michael Buchführer, Johann Michael Buchfürer. W tekście druku marginalia. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1501- Pol.6.II.1530. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 3, 6, 10, 11. Dawne sygnatury: R.5.Misc.9. Typ oprawy (materiał) - półpłótno ; obleczenie – czarne płótno ; zdobienia - szaro-czarny marmurek ; okładzina - tektura ; krawędzie - barwione (nakrapiane) ; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; niewielkie deformacje ; niewielkie przedarcia / ubytki ; średnie zabrudzenia ; brak kilku kart lub karty istotnej (frontispis, karta tytułowa, karta z kolofonem itp.). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1524

:

durch Michell Buchfürer

Place_of_issue:

Ihen

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1515

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: