Object structure
:

De verborum obligatione ... disputatio XV....Ioachimo Badio... Valentinus Fibingenius...

:

Badius, Joachim ; Fibingen, Valentin

:

Voltz, Nicolaus (?-1619) ; Badius, Joachim ; debata prawna ; prawo ; dysertacja ; Kreckwitz, Johann von ; Agricola, Melchior (1581-1621)

:

Dyskusja XV. Dyskurs prawny prowadzony przez Joachim Badiusa. Dyskusja przedstawiona w formie tez: I-XII. Respondent - Valentinus Fibingenius. Karta tytułowa w ozdobnej ramce drzeworytowej. Za stroną tytułową dedykacja respondenta skierowana do Iohanni a Kreckwitz z Wirchwitz. Na końcu tekstu cztery wiersze gratulacyjne skierowane do respondenta podpisali: Melchior Agricola, Ioan Güntherus, Ioannes Stephanus, Christianus Kieferus. Druk wydany w drukarni Nicolai Voltzii. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1241-Pol.6.II.1284. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6.Inne znaki własnościowe: I.G.W.O.S 157? - dopisek na przedniej okładzinie. Zewnętrzne oznaczenia: DT, DIP. Typ oprawy (materiał) – półskórek (tłoczenia ślepe) ; krawędzie przycięte – barwione ; obleczenie – biała skóra oraz czarny pergamin z rękopisu ; okładzina – tektura ; szycie poluzowane ; znaczne zabrudzenia ; średnie zacieki / zaplamienia ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady i gryzonie (oprawa, okładka) ; niewielki stopień zainfekowania mikroorganizmami (blok) ; widoczny niewielki foxing (plamy o zabarwieniu rdzawo-pomarańczowym - utlenianie się związków żelaza na kartkach papieru). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1602

:

typis Nicolai Voltzii

Place_of_issue:

[Jenae]

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1285

:

lat ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: