Object structure
:

Foe Liciter annuent et praesident Iehova ...

:

Reinhardt, Gislerus

:

Reinhardt, Gisler ( - 1629) ; dysertacja ; prawo ; Excertier, Johann

:

Dyskurs publiczny z dziedziny prawa prowadzony 17.05.1605 r. przez Gislerusa Reinhardta ( - 1629) - prawnika z Mühlhausen w Turyngii (Thür) (uzyskał stopień naukowy doktora). Za stroną tytułową dedykacja autora dla włodarzy miasta Molhusinae. W tekście ozdobniki drukarskie: inicjał, winieta. Druk składa się z tez I-XVI oraz I-XXVII, wydanych w Bazylei w oficynie Ianiusa Excertiera. Druki współoprawne (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1241-Pol.6.II.1284. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6.Inne znaki własnościowe: GWOS 157? - dopisek na przedniej okładzinie. Zewnętrzne oznaczenia: DT, DIP. Typ oprawy (materiał) – półskórek (tłoczenia ślepe) ; krawędzie przycięte – barwione ; obleczenie – biała skóra oraz czarny pergamin z rękopisu ; okładziny – tektura. Szycie poluzowane ; znaczne zabrudzenia ; średnie zacieki / zaplamienia ; oprawa - niewielkie ubytki spowodowane przez owady ; blok - niewielki stopień zainfekowania mikroorganizmami ; widoczny niewielki foxing (plamy o zabarwieniu rdzawo-pomarańczowym - utlenianie się związków żelaza na kartkach papieru). Uwagi końcowe: ubytek okładki spowodowany przez gryzonie. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1605

:

typis Iani Excertier

Place_of_issue:

Basileae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1247

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: