Object structure

:

Dvæ Epistolæ Altera Aloysii Lipomani Veneti Episcopi Veronæ, Rom[ani]. Pontificis in Polonia Legati, ad [...] Nicolaum ...

:

Lippomano, Luigi

:

Lippomano, Luigi (1496-1559) ; Vergerio, Pietro Paolo (1498-1565) ; listy łacińskie - 16 w. ; Daubmann, Jan (?-1573) ; korespondencja dyplomatyczna papieska ; religia - historia - 16 w. ; katolicyzm ; protestantyzm ; druk teologiczny - 16 w.

:

Druk teologiczny - listy łacińskie autorstwa Luigi Lippomano (1496-1559) skierowane do księcia Mikołaja Radziwiłła (1515-1565), kanclerza wielkiego litewskiego i wojewody wileńskiego. W 1556 roku Lippomano przebywał w Łowiczu, w rezydencji arcybiskupa Gniezna, tam, 21 lutego napisał długi list do Radziwiłła po to, aby nawrócić go na wiarę katolicką, lecz list ten pozostał bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Lippamano - potomek weneckich patrycjuszy z tak zwanych Casade Novissime, familii która osiedliła się w Wenecji około 908 roku (rodzina założona przez anonimowego żyda, który nawrócił się na katolicyzm). Lippomano był uczonym, upartym ministrem Kościoła Katolickiego i wybitnym dyplomatą. Jako legat i nuncjusz apostolski podczas swoich podróży przemierzył pół Europy, widział iż sytuacja wyznaniowa w Polsce była dramatyczna - do spraw wiary i Kościoła przywiązywało się najmniejszą wagę (protestantyzm rozpowszechnił się już w całym kraju). Druk wydany w oficynie Jana Daubmanna (?-1573) w Królewcu. Daubmann, z pochodzenia mieszczanin, osiedlił się w Norymberdze w 1545 r., gdzie otrzymał prawo miejskie jako składacz (zecer), a w r. 1554 na wezwanie ks. Albrechta przybył do Królewca i tam już pozostał do końca życia jako drukarz. Czeladnicy drukarni nie znali polskiego języka, książę sprowadzał do Królewca tłumaczy oraz korektorów druków polskich. Produkcja drukarni była duża (co najmniej 240 tytułów, w tym 35 polskich). Były to przeważnie luterańskie druki apologetyczne i dydaktyczno-religijne oraz zarządzenia i ustawy wydawane przez księcia pruskiego i przez tamtejsze duchowieństwo. Na końcu tekstu druku dołączono wiersze skierowane do "prawdziwego chrześcijanina" Lippomano, oraz cytat z Ewangelii wg św. Mateusza, XI " estote prudentes sicut serpentes, & simplices sicut columbae" - "bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gołębice". Druk współoprawny (klocek introligatorski) - sygn. Pol.6.II.1545-Pol.6.II.1551. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: R.5. Przed kartą tytułową rękopiśmienny spis treści. Na karcie tyt. znak własnościowy: Gotofredi Zamelii..... 1652.... Zewnętrzne oznaczenia: NT. Typ oprawy (materiał) - brązowa skóra (tłoczenia ślepe) ; okładziny - deski ; zapinki - mosiężne haczykowate na skórzanych paskach (uszkodzenia górnej zapinki, brak fragmentu skóry z tłokiem plakiety na tylnej okładzinie) ; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; niewielkie deformacje ; średnie przedarcia / ubytki ; niewielkie zażółcenia /zbrązowienia ; średni stopień zainfekowania mikroorganizmami. Uwagi: Pol.6.II.1546 = E.XXXII.360. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1556

:

excudebat Ioannes Daubmannus

Place_of_issue:

Regiomonti Borussiae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1546

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)