Object structure

:

Von der Gerechtigkeit wider Osiandrum, nützlich zu lesen

:

Flacius, Matthias

:

Osiander, Andreas (1498-1552) ; Flacius, Matthias (1520-1575) ; teologia - 16 w. ; religia - rozważania ; reformacja - historia ; druk teologiczny - 16 w. ; polemika

:

Druk teologiczny – polemika z poglądami teologa i reformatora Andreasa Osiandra (1498-1552) (znany jest on także jako autor sprzecznego z intencjami Kopernika wstępu do jego dzieła O obrotach…). W 1550/51 Osiander i jego zwolennicy wywołali spór dzielący protestantów. Kontrowersja dotyczyła nauki o usprawiedliwieniu, będącej jedną z zasadniczych kwestii ewangelickiej teologii. Według Osiandra usprawiedliwienie człowieka dokonuje się poprzez wewnętrzne przyjęcie Chrystusa jako Słowa z Jego sprawiedliwością. Autor druku, Mathias Flacius, zwany Illyricus (czyli Ilyryjczyk) był luterańskim teologiem. Początkowo próbował pośredniczyć w sporze między Osiandrem a jego oponentami, wkrótce jednak stał się zagorzałym przeciwnikiem pierwszego – ideę usprawiedliwienia forsowaną przez Osiandra określa on np. w swej polemice mianem „bachusowej”. Druk współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski) - sygn. Pol.6.II.1114-Pol.6.II.1138. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 7, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: M.5, U.5.Misc.5. Inne znaki własnościowe: IH 1553 - tłoczone na przedniej okładzinie. Usunięty ekslibris rękopiśmienny na karcie tytułowej pierwszego druku. Typ oprawy - brązowa skóra ; okładziny - deski ; zdobienia oprawy - tłoczenia ślepe ; mosiężne zapinki (brak zapięć) ; niewielkie deformacje ; średnie zabrudzenia ; niewielkie zacieki / zaplamienia. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1552

:

Christian Rödinger

Place_of_issue:

Magdeburg

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.6.II.1123

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)