Object structure
:

Chronica Gestorum In Europa Singularium ...

:

Piasecius, Paulus

:

Cezary, Franciszek (ca 1583-1651) ; Piasecki, Paweł (1579-1649) ; Racki, Joannes ( - 1682) ; Cynerski-Rachtamowicz, Joannes (1600-1654) ; kroniki łacińskie średniowieczne i nowożytne - 16-17 w. ; Zyszkiewic, Matthias ; Europa - historia - źródła - 16-17 w. ; Vitellius, Jacobus (1587-1648) ; źródła historyczne - 16-17 w. ; Polska - historia - 16-17 w. ; Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski

:

Słynna kronika biskupa Pawła Piaseckiego (1579-1649) zawierająca wiele ciekawych szczegółów do historii Polski z okresu wojen z Moskwą i Kozakami. W 17to wiecznej Europie kronika była jednym z podstawowych źródeł wiedzy o Polsce. Paulus Piasecius, sekretarz królewski Zygmunta III Wazy występuje w niej jako przeciwnik Habsburgów i jezuitów, krytykuje politykę austriacką Zygmunta III. Mimo pewnej stronniczości i mało poprawnej łaciny dzieło to posiada wielką wartość jako źródło do panowania Zygmunta III i należy do najwybitniejszych utworów historiograficznych XVII wieku. Kronika wydana w oficynie Franciszka Cezarego (ca 1583-1651) w 1646 r. (na karcie tytułowej błędna data 1645). Na karcie tytułowej drzeworyt: anioły trzymające tarczę z infułą (nakrycie głowy dostojnika kościelnego - biskupa), na drugiej stronie k.tyt. - portret Pawła Piaseckiego w miedziorycie. Pod portretem wiersz Joannesa Cynerskiego-Rachtamowicza (1600-1654) - profesora teologii, kanonika katedry krakowskiej. Tekst zatwierdzony przez rektora Akademii Krakowskiej Jacobusa Vitelliusa (1587-1648). W druku dedykacje profesora filozofii Matthiasa Zyszkiewica oraz Joannesa Rackiego (- 1682). W tekście liczne marginalia, inicjały, rękopiśmienne zapiski, winieta, indeks alfabetyczny. Format bibliograficzny: 2. Pieczątki: 1, 3, 10, 11. Dawne sygnatury: C.1, D.1420f. Inne znaki własnościowe: wycięty ekslibris rękopiśmienny na karcie tytułowej. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Typ oprawy (materiał) - biały pergamin ; krawędzie - przycięte ; okładzina - tektura ; oprawa - niewielkie deformacje/ niewielkie zabrudzenia/ niewielki stopień zainfekowania mikroorganizmami ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1645 [właśc. 1646]

:

in officina Typographica Francisci Caesarii

Place_of_issue:

Cracoviae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.III.65

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: