Object structure
:

Iura Municipalia Terrarum Prussiae, Et Leges Ad Eas Terras Privatim Pertinentes

:

Prusy - prawo ziemskie - historia - źródła ; Hünefeld, Andreas (1581-1666) ; Zygmunt II August (1520-1572), król Polski ; Prusy Królewskie - prawo publiczne ; prawo ziemskie ; Zygmunt III Waza (1566-1632), król Polski ; Prusy (Niemcy) - polityka - źródła

:

Prawa państwa pruskiego, w tym prawo dotyczące gruntów ziemskich, prawo miejskie, prawo publiczne, polityka publiczna etc. Druk składa się z przywilejów i innych dokumentów wydanych m.in. przez Zygmunta III Wazę (1566-1632), króla Polski. W druku przedstawiono pierwszy przywilej chełmiński sporządzony w Chełmnie przez Krzyżaków w 1233 roku (prawo do nabywania ziem), przywileje wydane przez króla Kazimierza oraz inne dokumenty zebrane przez Zygmunta Augusta (1520-1572) (Privilegium Culmense). W tekście znalazły się również uwagi króla Zygmunta odnośnie Joannisa Balinskiego, uwagi odnośnie ambasady, konstytucji ; dokumenty sporządzone przez biskupów z Krakowa - Samuela oraz Christophera, czy relacja czcigodnego wicekanclerza Stanislai de Curozwanki oraz Petro de Szczekocin. Przed stroną tytułową odręczna notatka ; na stronie tytułowej znak własnościowy: "Abraham Grübnau" oraz exlibris "Neumann" - znak własnościowy elbląskiego historyka i bibliofila. Dodatkowo, strona ozdobiona znakiem drukarskim - trzy kwiaty (w tym irys) oplecione motywem kwiatowym oraz aniołkami. Wokół napis łaciński:" Floret Homo Sicut Flos Agris Sic" (on kwitnie tak, jak kwiat na polu). Druk wydany przez drukarza i księgarza gdańskiego Andreasa Hünefelda (1581-1666). W tekście liczne rękopiśmienne zapiski, ozdobne inicjały oraz winieta. Inne znaki własnościowe: "Emit me Elbingae Henricii Treschenburg Ao 1660 Abraham Grübnau ... Dni Alberti a Siedec Zawodski Decani Suece... 1651 Gedani". Na wewnętrznej stronie druku ekslibris heraldyczny rodu Wazów. Składa się z dziewięciu pól. Pierwsze cztery udekorowane naprzemiennie orłami w koronach oraz rycerzami na koniach (tarcza polsko-litewska), w tarczy nasadzone są czteropolowe mniejsze tarcze (herb Szwecji - trzy korony), na środku (tarcza sercowa) - mała tarczka ze snopkiem siana (po szwedzku - waza). Od czasów Zygmunta Augusta nad herbem nałożona zostaje zamknięta korona. Po obu stronach herbu dwa aniołki podtrzymujące tarczę. Druki współoprawne (klocek introligatorski), sygn. Pol.7.II.2069- Pol.7.II.2070. Pieczątki w druku: 6, 10, 11, 21. Dawne sygnatury: G.G.3. Zewnętrzne oznaczenia: NT, DT. Typ oprawy – biały pergamin ; obleczenie – karta z rękopisu ; okładzina – tektura ; krawędzie – nakrapiane ; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów ; znaczne zabrudzenia ; niewielkie zacieki/ zaplamienia. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1638

:

typis & sumptibus Andreae Hunefeldii

Place_of_issue:

Gedani

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.II.2069

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: