Object structure
:

In honorem divorum principum Borussiae Brandenburgensium. Pars 1.

:

Fuchs, Samuel

:

Fuchs, Samuel (1588-1630) ; druk okolicznościowy ; druk pochwalny ; druk żałobny ; Hohenzollern, Albrecht (1490-1568) ; Prusy - historia

:

Zbiór druków okolicznościowych (ponad 30) na cześć władców Prus. Teksty zebrał i wydał filozof Samuel Fuchs (1588-1630). Oprócz tekstu autora, zawiera elegie, epitafia, mowy pogrzebowe, druki pochwalne i inne utwory okolicznościowe ku czci księcia Albrecha i jego rodziny. Teksty 16-17 w. pisane przez Michaela Hechta, Georgio Sabino, Felice Fidero, Bernhardo Holtorpio, Casparo Schutz, Valentino Schreckio, Davida Voit, Friderico Nostitz, Casparo Lubenaw, Matthia Stoio, Paulo Weis, Joachim Cimdarsi, Andrea Crebs, Joachim Cimdarso, Ernesto Rappen, Christophoro Eilardo, rektorów Uniwersytetu Albertyna w Królewcu i in. Druk dedykowany księciu Jerzemu Wilhelmowi. Tytuł w ramce drzeworytniczej z herbem, postaciami książąt i aniołem grającym na trąbie. Pieczątki w druku: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: D.5. Zewnętrzne oznaczenia: NT. Typ oprawy – skóra ; obleczenie – czarne ; okładzina – deska ; zdobienia krawędzi - złocone i cyzelowane krawędzie ; zdobienia oprawy - tłoczenia złocone ; średnie zabrudzenia ; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1628

:

typis Laurentii Segebadii

Place_of_issue:

Regiomonti

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.II.3118

:

lat ; ger ; grc

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: