Object structure
:

Miscellanearum exercitationum Decas tertia ...

:

Nicolai, Heinrich

:

Nicolai, Heinrich (1605-1660) ; miscellanea ; debata ; rozprawa naukowa ; logika ; filozofia ; kazania kościelne ; homiletyka ; Rhete, Georg (1600-1647) ; sceptycyzm ; teologia ; dysertacja

:

Zbiór utworów rozmaitej treści, wydanych w serii: Miscellanea. Dekada III. Rozprawa naukowa autorstwa profesora gdańskiego gimnazjum akademickiego Henryka Nicolai (1605-1660). Autor zebrał polemiki prowadzone ze swoimi studentami, wydając je pod wspólnym zbiorowym tytułem „miscellanea”. Debaty z różnych dziedzin nauk i życia: logika, etyka, teologia, prawo etc,. poruszały tematy m.in. o przyjaźni, o cnotach heroicznych, o prawie i powszechnej sprawiedliwości, o łagodności, o cnotach, o homiletyce etc. W dekadzie trzeciej brak między poszczególnymi dysertacjami karty tytułowej, w związku z tym brak pełnego tytułu, nazwisk respondentów i daty dziennej. Tekst zawiera ćwiczenia I-X: Exerc. 1. De natura & constitutione Ethices (S. 3-44) ; Exerc. 2. De actionibus humanis moralibus (S. 45-82 ) ; Exerc. 3. De Virtute & Vitio morali in genere (S. 83-116) ; Exerc. 4. De justitia universali & legibus (S. 117-154) ; Exerc. 5. De Temperantia & Fortitudine (S. 155-188) ; Exerc. 6. De Liberalitate, modelistia, & cognates virtutibus (S. 189-222) ; Exerc. 7. De Virtutibus homileticis (S. 223-252) ; Exerc. 8. De Justitia particulari & Mansuetudine (S. 253-290) ; Exerc. 9. De gradibus Virtutum, semivirtuteb. & Virtuti heroica (S. 291-324) ; Exerc. 10. De usu virtutum primario, Amicitia (S. 325-363). Na końcu tekstu indeks. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.7.II.630-Pol.7.II.659. Typ oprawy (klocka) – biały pergamin (oprawa z japem) ; krawędzie – barwione ; okładzina – tektura ; okładka częściowo oddzielona od bloku ; niewielkie przedarcia/ ubytki/ zacieki/ zaplamienia. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej.

:

1636

:

Georgo Rhetio

Place_of_issue:

Gedani

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.II.659

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: