Object structure
:

Dissertationes theologicae rostochienses, in quibus praecipue diligentur agitur de usu terminorum essentiae & personae...

:

Calov, Abraham

:

Calov, Abraham (1612-1686) ; dysertacja ; druk teologiczny ; rozprawa naukowa ; Quistorpius, Johann ; synkretyzm ; religia - rozważania

:

Dysertacja teologiczna autorstwa kaznodziei luterańskiego, profesora Abrahama Calova (1612-1686). (Autor jako pierwszy użył słowa eschatologia - rozważania o śmierci, zmartwychwstaniu, sądzie ostatecznym i końcu świata ; brał udział w Colloquium Charitativum w Toruniu, na którym doprowadził do usunięcia G. Calixta ze składu delegacji luterańskiej ; odmówił uznania zwolenników kalwinizmu za prawdziwych chrześcijan ; występował przeciw katolicyzmowi, kalwinizmowi, socynianom. Opracował deklarację w której potępił 85 błędów Calixta ; pisał artykuły dotyczące wiary oraz inne polemiki i dysputy). Przed kartą tytułową druku widnieją rękopiśmienne zapiski. Na końcu druku tekst rektora Uniwersytetu w Rostoku Johanna Quistorpiusa, który zaprasza 20. 04.1637 r. na wykład Calov’a. W tekście liczne marginalia. Dawne sygnatury druku: R.5. Inne znaki własnościowe: Dedykacja: dla Balthasara Brunnen od Abrahama Chlovig? 1639. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Typ oprawy – biały pergamin (tłoczenia złocone) ; okładzina – tektura ; krawędzie - złocone i cyzelowane ; niewielkie zagniecenia/ ubytki/ przedarcia ; znaczne zacieki/zaplamienia ; znaczny stopień zainfekowania mikroorganizmami. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej” (m.in. oczyszczanie: woda, Starwax, gumka w bloku, Akapad, mikrofibra, pędzel).

:

1637

:

Joh. Hallerfordi

Place_of_issue:

Rostochii

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.II.485

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: