Object structure
:

Ordinarium, et Caeremoniale pro usu fratrum minorum observantium Sancti Francisci, Provinciae Poloniae Maioris, de consensu...

:

Kościół katolicki - historia ; zakon franciszkański ; Reguły św. Franciszka ; druk teologiczny - 17 w. ; Polska - historia ; obserwancja

:

Podręcznik teologiczny przeznaczony dla obserwantów w zakonie franciszkanów prowincji wielkopolskiej. Obserwancja (łac. observantia) - zachowanie, przestrzeganie − ściślejszy sposób zachowania, przestrzegany przez członków danego zgromadzenia zakonnego w Kościele Katolickim. I Zakon franciszkański to grupa zakonów męskich żyjących według Reguły św. Franciszka, zatwierdzonej przez papieża Honoriusza III w 1223 r. Zachowanie Reguły i przestrzeganie zobowiązań wynikały z posłuszeństwa w obrębie wspólnoty zakonnej np. post, praca, milczenie, klauzura, noszenie habitu, ubóstwo.W 1517 obserwanci odłączyli się od franciszkanów i utworzyli samodzielny zakon. Nazwa „zakon” jest nieprecyzyjna - odnosi się do czasów niepodzielonego I Zakonu św. Franciszka, Ordo Fratrum Minorum (1209 -1517). Druk wydany przez wielebnego Alberta Laktańskiego w Poznaniu. Przed kartą tytułową oraz za wstępem widnieją rękopiśmienne zapiski i znaki własnościowe: Conventus Cadinensis Ad D. Antonium Peduanum Mandatum A.R. P. Joan. Cap. Szisiecki Ministri rovincialis..,1694.... Stanislaw Grodzieńs...Za tekstem – indeks. Oprawa – wielobarwny papier marmurkowy; krawędzie – nakrapiane; okładzina – tektura; niewielkie deformacje, zacieki/zaplamienia; średnie ubytki spowodowane przez gryzonie; niewielki stopień zainfekowania mikroorganizmami. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”. (Egzemplarz o sygn. Pol.7.II.386) – przed kartą tyt. rękopiśmienna dedykacja N. Szplieckiego dla Biblioteki Kadyńskiej).

:

1685

:

Alberti Laktanski

Place_of_issue:

Posnaniae

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.II.376

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: