Object structure
:

Concilii Tridentini, in quo Pontificii omnem spem ac praesidium hodieque ponunt historica relatio, et nullitas Solidè et...

:

Beringer, Joachim

:

Sobór Trydencki - historia ; teologia - rozporządzenia ; rozprawa naukowa ; Beringer, Joachim (pseud. Joachimus Ursinus) ; druk teologiczny - 17 w.

:

Rozprawa naukowa Joachima Beringera (pseud. Joachimus Ursinus) dotycząca Soboru Trydenckiego. W uchwałach soborowych odrzucono koncepcje protestanckie, wzmocniono autorytet papieża. Zobowiązano biskupów do przebywania w diecezjach, proboszczów do przebywania w parafiach, zakazano kumulacji stanowisk kościelnych, w każdej diecezji miały istnieć seminaria duchowne. Już po soborze w 1568 ogłoszono reformę liturgii katolickiej, brewiarz, w 1570 mszał rzymski, w 1592 obowiązujący tekst Biblii. Uchwały soborowe wprowadzano stopniowo w poszczególnych państwach. Druk w formacie 166 x 102 mm - wydany w oficynie Johanna Schonfelda. Za kartą tytułową widnieje przedmowa autorska oraz spis poruszanych problemów, m.in. o rzeczach, które wydarzyły się za pontyfikatu papieża Pawła III oraz Piusa IV. W tekście liczne marginalia. Za tekstem - indeks tematyczny (wykaz materiałów zawartych w tym przewodzie). Typ oprawy - pergamin (koloru żółtego); krawędzie - barwione; okładzina - tektura. Druk posiada niewielkie zagniecenia, ubytki, przedarcia oraz niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.

:

1615

:

per Johan. Schönfeldium

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.II.64

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: