Object structure

:

De Colloquio Charitativo, Ad quod, Reconciliationis Inter Pontificios & Evagelicos tentandae ergo, iterato invitantur Evangelici

:

kolokwium charitativum - 17 w. ; religia - historia ; druk teologiczny ; doktryny religijne

:

Kolokwium charitativum (łac. braterska rozmowa) – przeprowadzenie dyskusji o różnicach w praktykach i obrzędach przeprowadzone przez teologów ewangelickich i katolickich. Dyskusja miała miejsce w Toruniu 28 sierpnia 1645 r. Jako cel postawiło sobie zbadanie doktryny każdego z obecnych wyznań oraz próbę porozumienia między wszystkimi braćmi. W Polsce pokładano wielkie nadzieje w kolokwium toruńskim (26.08.–21.11.1645). Poparte przez króla Władysława IV i zapowiedziane na synodzie prowincjalnym przez prymasa Macieja Łubieńskiego, zgromadziło 27 teologów ewangelickich (także z zagranicy) i 25 teologów katolickich. Niewątpliwie było to największe wówczas spotkanie ireniczne, ale ono także nie przyniosło widocznych rezultatów. Typ oprawy druku – papier ; okładzina – tektura ; obleczenie – wielobarwne (marmurek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”(m.in. oczyszczanie mechaniczne: gumka w bloku, Akapad). Druk współoprawny - klocek introligatorski, sygn. Pol.7.II.380- Pol.7.II.382

:

1645

:

apud P. Ravestein

Place_of_issue:

Amsterodami

:

stary druk

:

image/x.djvu

:

Pol.7.II.380

:

lat

Prawa:

Domena publiczna (public domain)