Object structure
:

Bd.8, Th.1: Geschichte der römischen Litteratur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian

:

antyk - historia - podręcznik ; bóstwa rzymskie ; religie starożytnego Rzymu ; starożytny Rzym - historia - podręcznik ; Müller, Iwan (1830-1917) ; epigrafika ; paleografia ; zabytki kultury

:

Podręcznik do historii antyku pod redakcją m.in. Iwana Müllera (1830-1917). Jako klasyczną historię antyku (klassische Altertumswissenschaft) rozumiano w krajach niemieckiego obszaru językowego począwszy od XVIII w. studia nad historią i kulturą basenu Morza Śródziemnego pod wpływami grecko-rzymskimi do ok. 600 r. n. e. Poszczególne tomy traktują m. in. o naukach wprowadzających i pomocniczych dla tej dziedziny wiedzy (m. in. paleografia, epigrafika), filologii greckiej i łacińskiej, zabytkach kultury materialnej, teatrze starożytnej Grecji i Rzymu etc. Tomy opatrzone licznymi ilustracjami, tablicami i mapami, np. w T. 1 - zamieszczono tablicę ukazującą ewolucję greckiego alfabetu. Na stronach kilku tomów widnieją odręczne zapiski oraz znaki własnościowe : E. Volckmana oraz ex libris Wilhelma Berringa. Za tekstem można znaleźć zapowiedzi wydawnicze oficyny C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck). (Dzieło wydane starannie: oprawa - półpłótno, grzbiet - złocone litery, w książce wyklejka ze wzorem w pawie oczka).

:

1890

:

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung.(Oskar Beck)

Place_of_issue:

München

:

książka

:

image/x.djvu

:

57834/8 cz.1

:

ger

Prawa:

Domena publiczna (public domain)

×

Citation

Citation style: