Object structure

:

Analiza Działalności Spółdzielni Za Rok 1977 Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu - biuletyn

:

Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska w Elblągu ; Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; Elbląg - rolnictwo - 20 w. ; zakład pracy - sprawy pracownicze ; mleczarstwo - 20 w. ; spółdzielczość - 20 w.

:

W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajduje się kilka dokumentów związanych z działalnością Okręgowych lub szerzej Wojewódzkich Spółdzielni Mleczarskich. Jeden z nich dotyczył Analizy działalności Spółdzielni za 1977 rok Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu. Dokument liczył 102 strony na których, część opisowa była dzielona przez liczne tabele z danymi. Na nieco sztywniejszej okładce jako logo występuje sylweta krowy. We wstępie zaznaczono podstawę prawną opracowania powyższej analizy - m.in. Uchwała 5 Rady Ministrów z 11.01.1973 r. w sprawie rocznych analiz ekonomicznych oraz kompleksowych ocen działalności jednostek gospodarczych. Przedmiotem analizy, była kompleksowa ocena całokształtu działalności Spółdzielni w roku 1977. Skoncentrowano się głównie na źródłach przyrostu surowca do produkcji i jego jakości, źródłach przyrostu produkcji i sprzedaży wyrobów mleczarskich w wyrazie ilościowym i wartościowym oraz jakości tych wyrobów i zaopatrzeniu rynku. Także na gospodarce spółdzielni posiadanymi środkami oraz odzwierciedleniu działalności Spółdzielni w wynikach i sytuacji finansowej. W drugiej części wstępu znalazła się krótka charakterystyka wyników spółdzielni wraz z odpowiednią tabelą. Treść dokumentu podzielono na siedem rozdziałów - Baza surowcowa, zdania i wyniki, środki działania, działalność społeczno-samorządowa, podsumowanie wyników: analizy i wnioski. Dalsze rozdziały dotyczyły - wyciągu z programu działalności na rok 1978 oraz zestawienia podstawowych wskaźników. W rozdziale trzecim poruszono kwestie planowanych i aktualnych inwestycji wymieniono tutaj - kontynuację budowy Zakładu Pasłęk, budowę oczyszczalni ścieków w Pieniężnie czy modernizację elektryczno-chłodniczą w Zakładzie Malbork. Planowano budowę wiejskich rozlewni mleka w Gronowie Elbląskim, czy Piotrowie. Remonty i modernizacje dotyczyły również wiejskich rozlewni mleka w Otłowcu, Złotnicy, Jegłowniku i Karczowiskach.

:

1978

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej