Object structure

:

Materiały Sprawozdawcze na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Elblągu

:

Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Elblągu ; Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; Elbląg - rolnictwo - 20 w. ; zakład pracy - sprawy pracownicze ; spółdzielczość - 20 w. ; pszczelarstwo - 20 w.

:

Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska (WSO-P) w Elblągu wydała w maju 1978 roku komplet materiałów sprawozdawczych dla delegatów na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli (WZP). Na okładce wydawnictwa widnieje napis - "Do użytku wewnętrznego", także w przeciwieństwie - rok wcześniej do wydanego druku dla przedstawicieli użyto nazwy - "materiały informacyjne". Dokument wydano jako kserowany w niektórych artykułach numerowany maszynopis. Część opisowa poprzedzielana jest tabelami z danymi. Jak wynika ze strony tytułowej materiały sprawozdawcze pochodzą z 1977 r., ponownie wydrukowano napis - "Do użytku wewnętrznego". W dokumencie brakuje wstępu, a spis rozdziałów liczący siedemnaście występuje w treści sprawozdania. Sprawozdanie Zarządu WSO-P w Elblągu poruszało m.in. stan organizacyjny, działalność samorządową i społeczno-wychowawczą, stan finansowy, wyniki, niedobory, ochronę mienia. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków WZP, sprawozdanie z działalności Rady WSO-P, kierunki działania na rok 1978 oraz regulamin WZP znajdowały się na końcu i były ponumerowane. W jednym z artykułów regulaminu WZP dotyczącym wybieralnych komisji podczas obrad, wymieniono ich nazwy - mandatowo-skrótacyjna, wnioskowa, wyborcza ta ostania w regulaminie dalej nazywana była też "matką".

:

1978

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej