Object structure

:

Materiały Informacyjne na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Elblągu

:

Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Elblągu ; Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; Elbląg - rolnictwo - 20 w. ; zakład pracy - sprawy pracownicze ; spółdzielczość - 20 w. ; pszczelarstwo - 20 w.

:

Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska (WSO-P) w Elblągu wydała w kwietniu 1977 roku ( jak wynika ze strony tytułowej wewnętrznej strony okładki) - komplet materiałów sprawozdawczych dla delegatów na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli. Dokument wydano jako kserowany numerowany maszynopis. W opisie dokumentu znalazło się miejsce na liczne tabelki. Jak wynika ze strony tytułowej materiały sprawozdawcze pochodzą z 1976 r., wydrukowano przy tym napis - "Do użytku wewnętrznego". Pod spisem treści wydrukowano wyrażono nadzieję, iż "materiały zostaną przez delegatów poddane wszechstronnej ocenie" i "stanowić będą podstawę do uchwalenia programu działania na 1977 rok." We wstępie wydawnictwa nawiązano do powołania rok wcześniej Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Elblągu o której informuje inny dokument ze zbiorów Biblioteki Elbląskiej. Większość członków założycieli spółdzielni została powołana na delegatów na Walne Zgromadzenie w 1977 roku. Ze wstępu wynika , iż spółdzielnia posiadała osobowość prawną oraz działa "na zasadzie pełnego rozrachunku gospodarczego" natomiast jej Zakłady (dotychczasowe Rejonowe Spółdzielnie) "na zasadzie wewnętrznego rozrachunku". Dalej opisano sytuację prawno-samorządową spółdzielni i krótko przedstawiono Radę Spółdzielni i Zarząd. Po wstępie, którego nie umieszczono w spisie treści, nastąpiła właściwa treść - sprawozdanie Zarządu WSO-P w Elblągu za 1976 r. Sprawozdanie liczyło 16 rozdziałów i znalazły się tam m.in. informacje o stanie organizacyjnym, działalności samorządowej i społeczno-wychowawczej, eksporcie, inwestycjach czy kierunkach działania. Przedstawiono również sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków oraz z działalności Rady WSO-P w Elblągu. Materiały informacyjne to nie jedyne dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami Przedstawicieli WSO-P w Elblągu.

:

1977

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej