Object structure

:

Sprawozdanie z Działalności Rady Zakładowej i Rady Robotniczej w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Truso" - biuletyn

:

Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Truso" w Elblągu ; Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; zakłady pracy - 20 w. ; zakład pracy - sprawy pracownicze

:

Plenum Rady Zakładowej w Zakładach Przemysłu Odzieżowego "Truso" w Elblągu wydał w marcu 1976 r. dokument - "Sprawozdanie z działalności Rady Zakładowej i Rady Robotniczej za kadencję od 04.03.1972 do 19.03.1976 na konferencję sprawozdawczo-wyborczą". W dokumencie w formie biuletynu, numerowanego, pisanego na maszynie i kserowanego przedstawiono działalność związkową w zakładach "Truso" w okresie trwania kadencji. Treść dokumentu podzielono na 7 rozdziałów a tekst zaczynał się od słów "Towarzyszki i Towarzysze!", w treści przewijały się słowa "Towarzysze Delegaci!" tak charakterystyczne dla tamtego okresu, w każdym rodzaju aktywności nawet zakładowej. Działalnością związkową kierowało 21 osobowe Plenum z którego wybrano 7 osobowe Prezydium Rady Zakładowej. W okresie omawianej działalności m.in. dokonano kilku zmian osobowych w plenum oraz wobec "dalszej konieczności doskonalenia metod pracy związkowej" połączono Radę Zakładową i Radę Robotniczą, określono liczbę posiedzeń plenarnych (61) i posiedzeń Prezydium Rady Zakładowej (108) w których poruszano ważne dla funkcjonowania zakładu sprawy. W celu rozszerzenia działalności związkowej i uaktywnienia członków powołano aż 10 komisji strukturalnych i problemowych. Rada Zakładowa zajmowała się problematyką rodzinną, mieszkaniową, społeczną, sprawami kultury, rozrywki i wypoczynku. Omawiano stosunki międzyludzkie, podejmowano decyzje dotyczące przyszłości i bytu pracowników firmy. A przede wszystkim reagowano na wszelkie skargi pracowników łącznie w całej kadencji 172. W materiale poruszono kwestie zakładowego żłobka, przedszkola, pomocy w uzupełnianiu wkładów członkowskich w spółdzielni mieszkaniowej, pożyczek w tzw. PKZP Pracowniczej Kasie Zapomogowo-pożyczkowej oraz na remonty mieszkań. Zakład posiadał w tamtym czasie dwa ośrodki wypoczynkowe w Starej Rusi koło Morąga i Sztutowie a także wysyłał dzieci pracowników na kolonie, obozy i zimowiska. Zakładowa Biblioteka oprócz podstawowej działalności, umożliwiała udział się w różnorodnych imprezach kulturalnych poprzez rozprowadzanie biletów. Na koniec Plenum podziękowało różnym organizacjom związkowym, zakładowym i partyjnym za współpracę oraz wszystkim członkom.

:

1976

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej