Object structure

:

Regulamin Pracy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Elblągu - biuletyn

:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Elblągu ; Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w.

:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (WPK) w Elblągu wydało w 1975 r. biuletyn - Regulamin Pracy. Jest to jeden z "klasycznych przykładów" - Regulaminu Pracy jakie posiada w swoich zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteka Elbląska. Dokument w formie numerowanego, kserowanego maszynopisu w nieco sztywniejszych okładkach i "śliskim" papierze, dzielonego na rozdziały. Podstawą prawną dla tego dokumentu było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12. 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy. Z rozdziału - Postanowienia ogólne wynikało, że ustalał on porządek wewnętrzny w WPK w Elblągu oraz określał wzajemne obowiązki zakładu pracy i pracowników. Inne rozdziały tego dokumentu traktowały o Rozkładzie czasu pracy, Zabezpieczeniu pomieszczeń i narzędzi pracy po jej zakończeniu czy Zasadach usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy. Kolejne rozdziały poruszały sprawy związane z Trybem udzielania zwolnień od pracy i urlopów, Obowiązkami zakładu pracy, Nagrodami i wyróżnieniami przy czym ten rozdział VII mylnie wydrukowano jako VI. Rozdział VIII zawierał Kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy a rozdział IX podsumowujący - Postanowienia końcowe w których określono sposób jego wejścia w życie. Pod dokumentem były miejsca na podpis Dyrektora i Przewodniczącego związków zawodowych oraz wydrukowano datę 30.12.1975 r. Na końcu pozostawiono trzy czyste strony, prawdopodobnie na notatki. Dokument ten wykonano niestarannie, widać dużo błędów przy pisaniu maszynopisu, nawet na okładce zamiast "Regulamin Pracy" napisano - "Regualmin".

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej