Object structure

:

Regulamin Pracy Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego "Plastyk" w Elblągu - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; spółdzielnie pracy ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w. ; Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego "Plastyk" w Elblągu

:

W 1975 r. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego (SPPS) "Plastyk" w Elblągu wydała dokument - Ramowy Regulamin Pracy dla jednostek organizacyjnych spółdzielczości pracy (taki tytuł widniał na wewnętrznej stronie okładki). Dokument w formie krótkiej broszury, numerowanej, sporządzonej maszyną do pisania i kserowanej. Oparto go o rozporządzenie Rady Ministrów z 20.12. 1974 r. w sprawie regulaminów pracy oraz zasad usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania zwolnień od pracy jak i § 10 Statutu Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego "Plastyk" w Elblągu (w zbiorach bibliotecznych posiadamy Statuty SPPS "Plastyk" z roku 1976 i 1977). W materiale w rozdziałach opisano przepisy wstępne, czas pracy, organizację pracy czy wypłatę wynagrodzenia. W następnych wyjaśniono kwestie związane z ochroną pracy kobiet i młodocianych, trybem usprawiedliwiania nieobecności, spóźnieniami do pracy oraz zwolnieniami od pracy i urlopami. Dokument zawierał również rozdziały poświęcone wyróżnieniom, nagrodom i stosowaniu kar wobec pracowników. W typowych dla tego typu dokumentów postanowieniach końcowych zabroniono wynoszenia przedmiotów zakładowych, umożliwiono pracownikom kontakt z Prezesem Zarządu, przedstawicielami rady spółdzielni czy rady zakładowej oraz pracownikami Działu Służby Pracowniczej i Organizacji. I podobnie jak inne regulaminy pracy druk wchodził w życie w dwa tygodnie po podaniu go do wiadomości pracowników 12.11.1975 r. Pod treścią wyznaczono dwa miejsca (pozostały puste) na pieczątki i podpisy odpowiedzialnych osób z Rady Zakładowej i Zarządu. Trzy ostatnie strony nie numerowane pozostały czyste.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej