Object structure

:

Regulamin Pracy Zakładów Mięsnych w Elblągu - biuletyn

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; zakłady pracy - regulaminy - 20 w. ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Gdańsku Zakłady Mięsne w Elblągu ; Gdańsk - gospodarka - 20 w.

:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Gdańsku Zakłady Mięsne w Elblągu wydały w 1975 roku dokument - Regulamin Pracy. Regulamin określał prawa i obowiązki pracowników bez względu na zajmowane stanowisko pracy. Ustalał zarówno obowiązki pracownika jak i zakładu pracy wobec pracownika. Jeden z rozdziałów dotyczył czasu pracy a inny praw pracownika. W druku poruszano sprawy związane z wynagrodzeniem za pracę. Omówiono kwestie urlopów i zwolnień z pracy, w tych dziedzinach zakład mógł pracownikowi pójść na rękę i zwolnić go od obowiązku pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia np. dla załatwienia "spraw społecznych", w celu pełnienia funkcji kierowniczych, instruktorskich czy wychowawczych. Mógł także zwolnić go bez zachowania prawa do wynagrodzenia np. dla celów sportowych lub turystycznych i innych. Pracodawca mógł zwolnić pracownika w celu wykonywania powszechnego obowiązku obrony, dla przeprowadzania badań lekarskich czy badań finansowych. Podobnie było z członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), członkiem Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (osławionej ORMO), czynnym krwiodawcą lub pełniącym funkcję wykładowcy np. w szkole zawodowej. W rozdziale dotyczącym pracy kobiet i młodocianych oprócz opisu znalazły się dwie tabele opisujące normy dźwigania dla tych kategorii osób. Druk zawierał informacje o karach i nagrodach stosowanych przez pracodawcę, możliwości wniesienia skarg i zażaleń do Dyrektora przy ulicy Żeromskiego 2. Treść druku kończyło zatwierdzenie go przez Dyrektora Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Gdańsku inż. Jerzego Kaczyńskiego w dniu 22.09.1975 r. Ze strony Zakładów w Elblągu dokument mieli potwierdzić Przewodniczący Rady Robotniczej Henryk Sarnowski, Przewodnicząca Rady Zakładowej Janina Wieser oraz Dyrektor Zakładu Wincenty Dzik. W biuletynie podpisów odręcznych brak, natomiast pod tym tekstem występuje miejsce i data: Elbląg 15.09.1975 r.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej