Object structure

:

Statut "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Elblągu z 1980 r. - biuletyn

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; spółdzielczość - 20 w. ; "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Elblągu

:

W 1980 r. do zbioru dokumentów życia społecznego Biblioteki Elbląskiej trafił dokument Statut "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców (WSS) w Elblągu. Druk wydano jednak wcześniej w 1976 roku - jak wynika ze stopki drukarskiej. Był to przedruk wcześniej wydrukowanego i opisanego ze zbiorów elbląskich dokumentu z 1975 r. Zawarto w nim podstawy prawne funkcjonowania spółdzielni "Społem" WSS w Elblągu ale ze zmianami. Tekst dokumentu pozostawał ten sam ale czarnym mazakiem wykreślono nieaktualne zapisy. Zmieniono treść § 11 w punkcie 1 i 4, zlikwidowano punkt 5. Zmiany dotyczyły też § 23 w punkcie 4, § 28 dotyczącego rady spółdzielni w punkcie o, przy czym uległ likwidacji punkt r. Teraz rada spółdzielni nie zajmowała się zadaniami społeczno-wychowawczymi z terenu miasta Elbląga (§ 29). Jednak najważniejsze zmiany dotyczyły zarządu spółdzielni, który od tej pory składał się nie z trzech a z czterech członków (§ 30). W § 34 zmieniono treść w punkcie 1 dotyczącym oddziałowego zgromadzenia przedstawicieli. Dokument w formie drukowanego, numerowanego biuletynu, z treścią na pierwszej stronie "okładki".

:

1980

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej