Object structure

:

Program Działania Na Okres Przebiegu Siewów Jesiennych i Kampanii Wykopkowej 1975 r. - druk

:

Elbląg - rolnictwo - historia ; Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa ; Zjednoczenie Technicznej Obsługi Rolnictwa ; Wojewoda Elbląski - wydawnictwa ; rolnictwo - wykopki - 20 w. ; Gdańskie Przedsiębiorstw Hodowli Roślin i Nasiennictwa ; Okręgowe Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Rolnych ; Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego ; Gminna Służba Rolna ; Północne Zjednoczenie Hodowli Zwierząt Zarodowych ; Okręgowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych ; Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu

:

Maszynopis - program przeprowadzenia siewów jesiennych i kampanii wykopkowej w województwie elbląskim w 1975. W dokumencie w zakresie zadań określano odpowiedzialność za przygotowanie siewów i kampanii na wszystkich szczeblach administracji. Każda jednostka gospodarcza i administracyjna musiała opracować plan „organizacyjnego zabezpieczenia” siewów i wykopek, uwzględniając średnie i trudne warunki atmosferyczne. Termin gotowości sprzętu wyznaczono na 25.08.1975 r. Za przygotowania techniczne i organizacyjne jednostek gospodarczych oraz realizację bieżących zadań odpowiedzialność ponosili kierownicy zakładów oraz naczelnicy gmin. Jednocześnie w celu zmniejszenia deficytu siły roboczej organizatorzy musieli zatrudniać członków pracowników rolnych, robotników sezonowych, młodzież szkolną, członków ZSMP.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

druk

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej