Object structure

:

Uzupełnienie Do Programu Rozwoju Gospodarki Żywieniowej i Intensyfikacji Rolnictwa Województwa Elbląskiego Do Roku 1990"

:

Elbląg - rolnictwo - 20 w. ; Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego w Elblągu ; rolnictwo - planowanie ; Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu - wydawnictwa ; Komisja Produkcji Rolnej w Elblągu ; Komisja Zaopatrzenia Ludności w Elblągu

:

W roku 1975 do Dokumentów Życia Społecznego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu (dziś Biblioteka Elbląska) trafił dokument wydany we wrześniu 1975 r. przez Wojewódzka Radę Narodową (WRN). W dwóch wersjach uproszczonej i poszerzonej pod takim samym tytułem - "Program gospodarki żywnościowej i intensyfikacja rolnictwa województwa elbląskiego do roku 1990", treść dokumentu w obu wersjach różni się częściowo treścią, większą ilością rozdziałów, danymi liczbowymi, które w zasadzie powinny być takie same oraz w jednym z nich dodaną uchwałą WRN w Elblągu. Do tego dokumentu wydano jeszcze uzupełnienie pod nazwą - "Uzupełnienie do programu rozwoju gospodarki żywieniowej i intensyfikacji rolnictwa województwa elbląskiego do roku 1990". Nie wiemy, kiedy go wydano ale w zbiorach bibliotecznych znalazł się w 1975 r. Druk w formie kserowanego maszynopisu dwustronnie zadrukowanego bez twardych okładek. Dokument wyjaśniał kto konsultował "Program rozwoju gospodarki żywnościowej..." były to Komisja Produkcji Rolnej, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisja Zaopatrzenia Ludności. Nad jego możliwościami wypowiadali się fachowcy-praktycy, przedstawiciele przemysłu rolno-spożywczego oraz działacze gospodarczy i społeczni. W dokumencie określono na jakich warunkach oparty jest ten program a także co jest potrzebne do jego funkcjonowania. Po konsultacjach wersji uproszczonej tego programu z Komisją Rolną, Egzekutywą Komitetu Wojewódzkiego PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej) i Prezydium WRN wynikła potrzeba uzupełnienia programu o rozdziały dotyczące m.in. programu kierunków działania głównych uczestników kompleksu produkcyjno-żywnościowego, koncepcją struktury organizacyjnej rolnictwa czy szerszym potraktowaniem gospodarki wodnej i usług. Stąd po tych konsultacjach powstała wersja poszerzona tego programu. By program zadziałał potrzeba było wybudowania 70 tys. stanowisk dla bydła i 50 tys. stanowisk dla trzody chlewnej. Obowiązkowo trzeba było zmeliorować 80 tys. ha gruntów ornych i 44 tys. ha użytków zielonych na pastwiska. W dalszej części dokument opisywał jeszcze inne potrzeby niezbędne a związane z tym programem gospodarczym.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej