Object structure

:

Plan Społeczno-gospodarczego Rozwoju Województwa Elbląskiego Na 1976 Rok, Projekt - broszura

:

budżet - planowanie - 20 w. ; Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu - 20 w. ; Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa - 20 w. ; Elbląg - gospodarka - 20 w.

:

W grudniu 1975 r. po pół roku działalności Urząd Wojewódzki w Elblągu wydał druk pod nazwą -" Plan społeczno-gospodarczego rozwoju województwa elbląskiego na 1976 rok" - projekt. Materiały dokumentu były przeznaczone na II zwyczajną sesję Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu, która odbyła się w grudniu 1975 r. Dokument w formie kserowanego maszynopisu, zawierał zarówno na sztywniejszej okładce jak i w wewnętrznej napis - "Do użytku służbowego". Treść podzielono na pięć części - wstęp, charakterystyka podstawowych założeń projektu planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa na 1976 rok. W części trzeciej przedstawiono podstawowe wskaźniki społeczno-gospodarczego rozwoju województwa w 1976 roku. Zawsze priorytetowo traktowano budownictwo mieszkaniowe, więc następną część zatytułowano - efekty budownictwa mieszkaniowego. Ostatnia część dotyczyła bilansu mocy przerobowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, które zawsze w tradycji gospodarki "socjalistycznej" miasta była "pietą Achillesową". We wstępie autorzy dokumentu przedstawili przesłanki, które im przyświecały przy tworzeniu tego projektu - 1976 r. to pierwszy rok realizacji "nowej pięciolatki" (realizacji założeń nowego planu pięcioletniego, wszak gospodarka socjalistyczna była gospodarką planowaną i sterowaną odgórnie, plany lokalne musiały być skorygowane z założeniami planu centralnego - ogólnopolskiego). Projekt wynikał także z dyskusji przed VII Zjazdem Partii i miał za zadanie polepszyć poprawę życia ludności. W części drugiej - charakterystyce założeń projektu omówiono dziesięć dziedzin życia społecznego, podpierając się danymi statystycznymi a w niektórych miejscach tabelkami. W częściach trzeciej, czwartej i piątej nie było żadnych opisów tylko posłużono się trzema tabelkami.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej