Object structure

:

Materiały na I Wojewódzki Zjazd Spółdzielni Spożywców Województwa Elbląskiego - biuletyn

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; Elbląg - handel - 20 w. ; spółdzielnie pracy ; "Społem" Centralny Związek Spółdzielni Spożywców Oddział Wojewódzki w Elblągu ; "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Elblągu

:

"Społem" Centralny Związek Spółdzielni Spożywców Oddział Wojewódzki (CZSS O/W) w Elblągu, przygotował druk pod nazwą " Materiały na I wojewódzki zjazd spółdzielni spożywców", który miał się odbyć w maju 1987 r. Treść dokumentu w połowie składała się praktycznie z tabel z danymi. Ostatnia numerowana strona przeznaczona była na notatki. Dokument miał postać kserowanego maszynopisu w tekturowych okładkach. Zawierał treści pomocne w obradach zjazdu - projekt Regulaminu Obrad oraz opis Realizacji zadań społeczno-gospodarczych jednostek "Społem" województwa elbląskiego za rok 1986, z którego dowiadujemy się, iż na tym terenie działało 9 Powszechnych Spółdzielni Spożywców (PSS). Sprawozdanie z tej realizacji przedstawiono w opisie podzielonym na pięć punktów - działalność samorządowa i społeczno-wychowawcza, działalność gospodarcza dotycząca handlu detalicznego, działalności gastronomicznej, działalności produkcyjnej i usług dla ludności. Ponadto w realizacji zadań przedstawiono wyniki finansowe, inwestycje i remonty oraz sprawy osobowe i bytowe pracowników. W skład dokumentu wchodziły też Informacje o świadczonych przez Oddział Wojewódzki "Społem" usługach na rzecz Powszechnych Spółdzielni Spożywców (PSS) w 1986 r. Wyznaczono również Kierunki działalności "Społem" województwa elbląskiego na lata 1987-1988. Ostatnim elementem materiału były wspomniane już Tabele Nr 1-34. przedstawiające dane z oddziałów w Braniewie, Elblągu, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Ornecie, Pasłęku, Suszu i Sztumie. W naszych zbiorach znajduje się także mandat - upoważniający do głosowań na tym zjeździe.

:

1987

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej