Object structure

:

Materiały Na Zgromadzenie Przedstawicieli "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Braniewie - biuletyn

:

spółdzielnie pracy ; spółdzielczość - 20 w. ; "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Braniewie ; Braniewo - gospodarka - 20 w.

:

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców (PSS) w Braniewie przygotowała materiały na zgromadzenie przedstawicieli "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Braniewie, które odbyło się 21.04.1986 r. w godzinach 12.00-15.05 a po zamknięciu obrad skonsumowano obiad w restauracji "Centralna". Dokument w formie zszytego biuletynu kserowanego maszynopisu bardzo słabej jakości. Materiał zawierał harmonogram obrad, projekt regulaminu obrad zgromadzenia, informację z realizacji uchwał i wniosków podjętych przez zgromadzenie przedstawicieli w poprzedniej kadencji z dnia 17.04.1985 r. W treści znalazły się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 17.04-31.12.1985 r. a także sprawozdanie Zarządu "Społem" PSS w Braniewie za rok 1985. W tym ostatnim omówiono następujące zagadnienia - Działalność Społeczno-Samorządowa i Oświatowo-Wychowawcza, Sprawy Pracownicze, Zatrudnienie i wynagrodzenia, handel Detaliczny, Gastronomia, Produkcja, Usługi, Inwestycje, Gospodarka maszynami, urządzeniami, opakowaniami, transportem, ochrona mienia. Poruszono w nim także kwestie BHP (Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) i PPoż (przepisów przeciwpożarowych), stan Zakładowej Kontroli Wewnętrznej oraz Wyniki na całokształcie działalności. Druk w kolejnych trzech punktach omawiał realizację i nowe programy oszczędnościowe spółdzielni "Społem" PSS w Braniewie. Na koniec przedstawiciele przegłosowali sprawy czterech uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdań za rok 1985, zatwierdzenia programu działalności społeczno-gospodarczej i oszczędności w spółdzielni, sumy do jakiej może się zadłużać spółdzielnia biorąc pożyczkę oraz podziału czystej nadwyżki za rok 1985. Ostatnia strona wydawnictwa przeznaczona była na zrobienie notatek.

:

1986

Place_of_issue:

Braniewo

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej