Object structure

:

Turbiny Materiały Reklamowo-Informacyjne - informator

:

zakłady pracy ; Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu ; Elbląg - gospodarka - 20 w. ; turbiny parowe

:

Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu w roku 1977 wydały szereg materiałów reklamowo-informacyjnych dotyczących swojej produkcji. Jeden z nich dotyczył turbin parowych produkowanych w elbląskich zakładach na potrzeby polskiego przemysłu. Pierwszy rozdział tego dokumentu - "Przegląd programu produkcyjnego turbin parowych Zamechu" wprowadzał zainteresowanych w tematykę ogólną połączoną z historią "techniki turbinowej". W następnym rozdziale - "Turbiny kondensacyjne" opisano zasady działania i rodzaje tych turbin, stosowanych w elektrowniach (zamieniających parę na prąd elektryczny), oprócz czarnobiałych przekrojów znalazła się tu także tabela z parametrami niektórych produktów z tego "gatunku". Zawarto w niej takie dane jak moc, parametry pary (ciśnienie i temperatura), rok produkcji oraz rodzaj. Kolejny rozdział opisywał - "Turbiny ciepłownicze" stosowane w elektrociepłowniach, tutaj także posłużono się tabelką przybliżającą parametry uzyskiwane przez te agregaty oraz zilustrowano odpowiednimi czarnobiałymi przekrojami. Ostatni rozdział to "Turbiny przemysłowe", te agregaty służyły nie to zamiany pary na energię elektryczną ale do wytwarzania odpowiedniego ciśnienia pary potrzebnej przy różnych procesach technologicznych w zakładach przemysłowych naszego kraju. Tutaj także posłużono się czarnobiałymi przekrojem turbiny oraz zdjęciem i tabelką z niektórymi parametrami tego rodzaju turbin. Treść materiału była niejako kontynuacją innego dokumentu znajdującego się w zbiorach naszej biblioteki.

:

1977

Place_of_issue:

Elbląg

:

informator

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej