Object structure

:

Informacja o Produkcji Turbin Parowych Różnych Typów w Zakładach Mechanicznych "Zamech" w Elblągu - maszynopis

:

zakłady pracy - 20 w. ; Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu ; Elbląg - gospodarka - 20 w. ; turbiny parowe

:

Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu w dniu 16.03.1973 r. przygotowały dokument sporządzony w maszynopisie i powielony na ksero, dotyczący informacji o produkcji turbin parowych różnych typów. Dokument zaczynał się słowami : "Informacja, Zakłady Mechaniczne im. Gen. Karola Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu w skrócie "Zamech" są jednym z większych zakładów przemysłu maszynowego w Polsce o produkcji jednostkowej i małoseryjnej różnego ciężkiego wyposażenia". Z treści dokumentu wynika, iż zakłady zajmowały się produkcją, różnorodnego asortymentu - turbin parowych, ciężkich przekładni zębatych różnego przeznaczenia, śrub okrętowych nastawnych i stałych oraz innego wyposażenia okrętowego. Jednak produktem "głównym" pozostały turbiny parowe, są one w dokumencie bardzo dokładnie opisane i usystematyzowane, od tych najmniejszych, mocy rzędu 80-250 kW do tych ogromnych o mocy 350.000 kW. Dalej znajduje się rys historyczny pokazujący jak dynamicznie w czasie i w mocy turbin zmieniały się techniczne możliwości produkcyjne "Zamechu". Podsumowaniem części opisowej są dane statystyczne dotyczące łącznej produkcji turbin w zakładzie, wymieniono także te kraje na całym świecie w których pracują turbiny z Elbląga. Do części opisowej dołączono dwie czarnobiałe mapy formatu A-3, jedna przedstawia Polskę i wszystkie elektrownie w których "pracują" turbiny z "Zamechu" z podaną ich ilością i mocą. Na drugiej przedstawiającej Świat zaznaczono państwa, które zakupiły "produkty turbinowe" z Elbląga. Dokładniejszych informacji o produkowanych w "Zamechu" i ich przeznaczeniu turbinach parowych uzyskamy w innym dokumencie.

:

1973

Place_of_issue:

Elbląg

:

maszynopis

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej