Object structure

:

Sprawozdanie z Działalności Zakładu Mleczarskiego w Elblągu za 1979 r. - broszura

:

Elbląg - rolnictwo - historia - 20 w. ; rolnictwo - hodowla - 20 w. ; spółdzielnie pracy - 20 w. ; spółdzielczość - 20 w. ; Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska Zakład Mleczarski w Elblągu ; Elbląg - produkcja mleka - 20 w. ; Elbląg - rolnictwo - 20 w. ; rolnictwo - skup mleka - 20 w.

:

Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska Zakład Mleczarski w Elblągu przygotowała w dniu 27.04.1979 r. materiały statystyczne i opisowe w celu sprawozdania ze swej działalności. Wynika z nich, że spółdzielnia działała na terenie gmin Elbląg, Gronowo Elbląskie, Frombork, Markusy, Milejewo i Tolkmicko. Obejmując swoim zasięgiem działania 86 wsi sołeckich w oparciu o 54 stałych punktów skupu i 6 zakładów przerobowych, zatrudniając przy tym 50 wozaków. W dokumencie podkreślono, iż mimo korzystnych warunków klimatycznych i odpowiedniej struktury użytków rolnych, zbiory pasz z poprzedniego roku (1978), ze względu na deszcze były gorsze od oczekiwanych. Co rzutowało na produkcję mleka. Innym niekorzystnym zjawiskiem występującym na tych terenach była tendencja do zmniejszania się areału użytków zielonych, a wzrost gruntów ornych. Dalej w dokumencie znajdowała się właściwa część statystyczno-opisowa dotycząca m.in. struktury gruntów, bazy surowcowej (ilość pogłowia bydła w gospodarstwach indywidualnych i uspołecznionych), wielkości skupu mleka ogółem w gospodarstwach indywidualnych i uspołecznionych, wielkości skupu mleka w zależności od jego "klasy", wielkości skupu mleka w zależności gminy. Istotnymi kwestiami były higiena pozyskiwania mleka, szkolenia rolników w zakresie metod konserwacji pasz, powiększania pogłowia zwierząt, poprawy organizacji odbioru surowca. W materiale, znalazły się też dane, dotyczące bezpośrednio produkcji różnego rodzaju produktów powstających na bazie mleka. W sprawozdaniu odniesiono się do czynników ekonomicznych kształtujących ceny produktów mlecznych a więc roli wielkości zatrudnienia, funduszu płac, wydajności i czasu pracy oraz przedstawiono wynik finansowy firmy. W naszych zbiorach posiadamy dokument pod prawie identyczną nazwą, z tego samego roku -"Sprawozdanie z Działalności Zakładu Mleczarskiego w Elblągu za 1979 r."

:

1979

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej