Object structure

:

Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli Członków "Społem" - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; spółdzielnie pracy ; spółdzielczość - 20 w. ; "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Elblągu

:

"Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców (WSS) w Elblągu mająca swoją siedzibą na ulicy Pływackiej 13 przygotowała Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli Członków, które odbyło się 12.03.1979 r. rozpoczynając obrady później niż zwykle o godz. 16.00. W celu uproszczenia dla członków przygotowano następujące materiały - "Harmonogram obrad - projekt", "Regulamin Obrad Zgromadzenia - projekt", "Sprawozdanie z realizacji wniosków z poprzedniego Zgromadzenia". Ponadto "Tabele analityczne do sprawozdania Dyrekcji Oddziału", "Plan działalności na 1979 r." a na koniec "Projekty uchwał ; nr 1, nr 2". Zgodnie z przygotowanym regulaminem wybrano z pośród członków Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie 3 osób i Komisję Wnioskową w składzie 5 osób, same głosowania w różnych sprawach miały być jawne. W formie prostej tabeli przedstawiono - "Sprawozdanie z realizacji wniosków Zgromadzenia Oddziałowego z 27.02.1978 r." Do zwyczajowo, dla tego typu dokumentów dodanych tablic analitycznych (patrz "Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli Członków "Społem" - broszura") dołączono jeszcze nowe tablice - "Wydajność przypadająca na 1 zatrudnionego średniomiesięczna", "Zestawienie wyników finansowych osiągniętych w 1978 r.". A w opisie "Najważniejszych zadań gospodarczych i społeczno-wychowawczych Oddziału na 1979 r." dołączono w punkcie czwartym - "Zadania dodatkowe na okres sezonu turystyczno-wczasowego". Podobnie jak w poprzednich dokumentach (patrz "Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli Członków "Społem" - broszura") do składu broszury weszły dwa projekty uchwał - jeden dotyczył zatwierdzenia sprawozdania[nbsp] za 1978 r. i "udzielenia skwitowania dyrekcji i Radzie Oddziału" a drugi przyjętych działań rozwoju Spółdzielni na 1979 r. W tym druku ręcznie ponumerowano strony a następnie je kserowano. Na okładce widnieje pięknie stylizowane godło Spółdzielni - "Społem", widoczne obok na zdjęciu. W naszych zbiorach funkcjonuje także trzeci dokument pod tą samą nazwą ale pochodzący z 1977 r. a posiadamy równiez zaproszenia na zgromadzenia przedstawicieli z Malborka i Kwidzynia z roku 1977.

:

1979

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej