Object structure

:

Biuletyn Informacyjny "Społem" Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Elblągu - broszura

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; spółdzielnie pracy ; spółdzielczość - 20 w. ; "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Gdańsku Oddział w Elblągu ; "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Oddział Terenowy w Elblągu

:

"Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Odział Terenowy w Elblągu wydał w 1975 r. Biuletyn Informacyjny. Biuletyn wydano po utworzeniu Województwa Elbląskiego i wyodrębnieniu z dawnych gdańskich struktur wojewódzkich elbląskiego wojewódzkiego oddziału "Społem". W druku znajdziemy informacje o głównej siedzibie znajdującej się wówczas na ulicy Pływackiej 13 o innych działach usytuowanych na ulicach Słonecznej, Wigilijnej czy Dzierżyńskiego (obecnie w 2013 r. to ulica Browarna), łącznie z podanymi numerami telefonów. Znajdziemy tam również informacje o strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i odpowiedzialności poszczególnych osób za działy, o numerze konta firmy i sposobach rozliczania się z kwotami należącymi do "Społem". Potwierdzono w dokumencie także terminy składania tzw. GUS-ów, zobowiązano pracowników do likwidacji druków ze starymi nieaktualnymi nagłówkami które można było przeznaczyć na brudnopisy o ile nie były to druki ścisłego zarachowania. Wszystkie nieaktualne pieczątki, wywieszki informacyjne, reklamowe i cenowe należało wymienić na poprawne, pobierając je z działu administracji. Dokument nie posiada daty wydruku i jest maszynopisem w tekturowej okładce.

:

1975

Place_of_issue:

Elbląg

:

broszura

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej