Object structure

:

Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli "Społem" - zaproszenie

:

spółdzielnie pracy ; spółdzielczość - 20 w. ; Malbork - gospodarka - 20 w. ; "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Elblągu Oddział w Malborku

:

"Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców (WSS) w Elblągu Oddział w Malborku w tym Rada i Zarząd przygotowała Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli "Społem", które odbyło się 24.02.1977 r. o godz. 13.00 w lokalu Restauracji "Nad Nogatem" w Malborku przy ulicy Plac Słowiański 5. Strona wewnętrzna zaproszenia posiada wydrukowany porządek obrad. Na zaproszeniu wydrukowano też ewentualny drugi termin tego Zgromadzenia o 15 minut późniejszy niż pierwszy. Pod tymi informacjami na druku widnieją miejsca na podpis osób zapraszających - Dyrektor Oddziału Spółdzielni mgr Zygmunt Przybyła oraz Za Radę Oddziału Spółdzielni Przewodniczący Eugeniusz Sołczak. Z boku można oderwać specjalny kupon konsumpcyjny. Na następnej stronie jest napis - "Mandat Nr." ale brakuje w nim numeru. Biblioteka Elbląska na Oddziałowe Zgromadzenia Przedstawicieli "Społem" z roku 1977 posiada dwa takie zaproszenia, ten drugi dotyczy oddziału w Kwidzynie, z tego samego roku dysponujemy również broszurą ze zgromadzenia w Elblągu a dwie inne elbląskie broszury dotyczą lat 1978 i 1979.

:

1977

Place_of_issue:

Malbork

:

zaproszenie

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej