Object structure

:

Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli "Społem" - zaproszenie

:

spółdzielnie pracy ; spółdzielczość - 20 w. ; Kwidzyn - gospodarka - 20 w. ; "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Elblągu Oddział w Kwidzynie

:

"Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców (WSS) w Elblągu Oddział w Kwidzynie przygotowała w 1977 r. Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli "Społem". Ze względu na puste rubryki dotyczące dnia, godz., Dyrekcji Oddziału i Rady Oddziału trudno określić kiedy i gdzie miało do niego dojść. Na drugiej stronie zaproszenia przedstawiono porządek obrad. M. in. wybór przewodniczącego zgromadzenia, wybór Prezydium i Komisji, przyjęcie informacji o realizacji uchwał z poprzedniego zgromadzenia. Jednym z głównych elementów programu było sprawozdanie Dyrekcji z działalności Oddziału kwidzyńskiego za rok 1976 oraz ważniejsze kierunki jego działalności na rok 1977. Przy okazji wysłuchano sprawozdania Rady Oddziału za okres kadencji, ocenę pracy Oddziału dokonaną przez Zarząd "Społem" WSS. Na koniec przyjęto wolne wnioski i kierunki działań Oddziału na 1977 r. Podobne zaproszenie na Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli "Społem" z roku 1977 ale dotyczące oddziału w Malborku jest opisane w innym miejscu. Natomiast z oddziałowych zgromadzeń przedstawicieli w Elblągu posiadamy na naszym Wortalu trzy broszury z lat 1977, 1978 i 1979.

:

1977

Place_of_issue:

Kwidzyn

:

zaproszenie

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej