Object structure

:

II Zgromadzenie Przedstawicieli "Społem" w 1977 r. - biuletyn

:

Elbląg - gospodarka - 20 w. ; organizacja pracy - 20 w. ; spółdzielnie pracy ; "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców ; "Społem" Centralny Związek Spółdzielni Spożywców

:

""Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców (WSS) w Elblągu wydała 28.03.1977 r. biuletyn podsumowujący jej działalność w 1976 roku. Sprawozdanie miało być udostępnione w czasie trwania obrad zgromadzenia przedstawicieli WSS "Społem". Także tam miało nastąpić sprawozdanie z działalności Rady "Społem" WSS za okres jej kadencji. Dokument podobnie jak ten z poprzedniego roku podzielony został na trzy części z których, pierwsza to opis, druga to tabele a ostatnia służyła do robienia notatek. W trakcie obrad wybrano na kolejną kadencję Komisje Mandatową (trzy osoby) i Komisję Wnioskową (pięć osób). W dalszej części dokument zawierał następujące zagadnienia - Działalność Społeczno-Samorządowa, Zadania Organizacyjne, Zadania Gospodarcze, Działalność Produkcyjna, Praca Komórek Księgowości, Działalność Rewizji Gospodarczej, Zamierzenia i Wnioski Na Lata 1977-80w Zakresie Działalności Gospodarczej, Projekty Uchwał oraz Tablice. We wstępie zarząd pochwalił się, iż "władze partyjne i państwowe" pozytywnie traktują rozwój ruchu spółdzielczego a tym samym udzielają poparcia dla dziedzin o zasadniczym znaczeniu dla gospodarki narodowej i żywieniu społeczeństwa. Organa nadzorcze w postaci Rady "Społem" Centralnego Związku Spółdzielni Spożywców (CZSS) uznały nowy model organizacyjny zgodny ze swoim statutem. A w ramach reformy handlu przejęto cztery Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego w Elblągu, Malborku, Kwidzynie i Ornecie oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Gastronomicznego. Jednocześnie nie ukrywa się poważnych problemów lokalowych dla nowo utworzonych jednostek organizacyjnych, szczególnie na terenie miasta Elbląga oraz braku wystarczającej bazy magazynowej zarówno dla działalności handlowej jak i administracyjno-gospodarczej. Przykładowo tabela 4 zawiera dane dotyczące sieci handlowej i jej powierzchni wg stanu na 31.12.1976 r. Ogółem funkcjonowało 368 sklepów (321 spożywczych i 47 przemysłowych). Powierzchnia użytkowa wynosiła 33.875 m2 (w tym 27.174 m2 w sklepach spożywczych i 6.701 m2 w sklepach przemysłowych). W zbiorach bibliotecznych posiadamy też zaproszenie na pierwsze Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni "Społem" z 1976 roku.

:

1977

Place_of_issue:

Elbląg

:

biuletyn

:

image/x.djvu

:

DŻS - VI

:

pol

Prawa:

Publikacja dostępna wyłącznie na terenie Biblioteki Elbląskiej